28 • 12 • 2006

Meža ainavu ekoloģiskā plānošana

Ainavu ekoloģiskā plānošana ir instruments integrētai meža apsaimniekošanas plānošanai, kas saskaņo ekoloģiskos mērķus ar citiem meža izmantošanas mērķiem. Ainavu ekoloģiskā plānošana kļūst arvien aktuālāka un uzskatāma par neizstrūkstošu priekšnosacījumu mūsdienu meža apsaimniekošanas plānošanai un meža izmantošanai.

Lai sekmētu ainavu ekoloģiskās plānošanas pamatprincipu ieviešanu meža apsaimniekošanā Latvijā, AS ”Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu 2006.gada 12.decembrī, Tukuma rajona Jaunmoku pilī.  organizēja semināru, kura dalībnieki tika iepazīstināti ar citu valstu, meža apsaimniekošanas uzņēmumu un Latvijas pieredzi meža ainavu ekoloģiskajā plānošanā.

 

Pielikumā ši semināra materiāli.

 Sistēmas izvērtējums.pdf 

 Sveaskog.pdf 

 AEP-Jaunmokas2006JD1.pdf