13 • 12 • 2005

APKOPO PROJEKTA „IZZINI MEŽU” REZULTĀTUS SKOLĀS

„Latvijas valsts meži” 15. decembrī organizē vides izglītības programmas „IZZINI MEŽU” pilotprojekta noslēguma semināru Jaunmoku pilī, kur tiks apbalvoti aktīvākie meža izzinātāji no Latvijas skolām.

 

Seminārs tiek organizēts programmā iesaistītajiem skolotājiem un citiem interesentiem, lai kopīgi izvērtētu pilotprojekta rezultātus, apbalvotu veiksmīgākos tā dalībniekus, kā arī iepazītos ar turpmākām meža izzināšanas iespējām skolās.

 

Vides izglītības programma „Izzini mežu”, ko Latvijā šogad īstenot uzsāka a/s „Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Starptautisko Vides izglītības fondu, jau 30 gadus darbojas vairāk kā 15 Eiropas valstīs. Arī Latvijā tā guvusi lielu atsaucību, tā kā jau pirmajā pusgadā tajā piedalījās 25 skolas no visas Latvijas.

 

„Izzinot mežu” jeb „Learning about Forest - LEAF” ir Globālā Vides izglītības fonda (FEE) mācību programma. Tās mērķis ir atbalstīt bērnu un jauniešu izpratnes veidošanos par meža daudzveidīgo nozīmi sabiedrības dzīvē, sākot no ekoloģiskās un kultūras vērtības līdz pat ekonomiskajiem un apsaimniekošanas aspektiem. Tāpēc programmas ietvaros norisinās ne vien skolnieku, bet arī skolotāju izglītošana un apmācība, veidojot starptautisku meža izglītības tīklu. Papildu informācija par to atrodama Interneta mājas lapā www.leaf-international.org.

 

 

 

Tomass Kotovičs

LVM Komunikācijas daļas vadītājs.