02 • 12 • 2005

Pirmsvētras situācija Baltijas kokmateriālu tirgū būs 2007-2008. gadā

Laikraksts „Lietaskoks” atsaucoties uz „United Nation Economic Comission for Europe” (UNECE) Koksnes komitejas veikto pētījumu raksta, ka Zviedrijā joprojām ievērojama daļa no šogad iegūtās koksnes joprojām atrodas  krautuvēs mežā vai pārstrādes uzņēmumos, un šie uzkrājumi tiks patērēti ne agrāk, kā 2006. gada pirmajā pusē. Visā Baltijas jūras reģionā pirmsvētras situācija kokmateriālu tirdzniecībā varētu atjaunoties aptuveni 2007-2008. gadā.