23 • 10 • 2002

Apaļkoksnes pārdošanas sistēmas aprobācija noritējusi bez aizķeršanās

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) uzsākusi apaļkoksnes tirdzniecības modeļa ieviešanu, tādējādi pakāpeniski īstenojot pāreju uz efektīvāku un daudzās Eiropas valstīs par rentablāko atzītu koksnes tirdzniecības modeli.

Apaļkoksnes pārdošanas sistēmas aprobācija noritējusi bez aizķeršanās

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) uzsākusi apaļkoksnes tirdzniecības modeļa ieviešanu, tādējādi pakāpeniski īstenojot pāreju uz efektīvāku, no mežu apsaimniekošanas viedokļa ienesīgāku un daudzās Eiropas valstīs par rentablāko atzītu koksnes tirdzniecības modeli. Līdz šim visas ar sistēmas aprobāciju saistītās saimnieciskās darbības ir veiktas plānotajos termiņos, tirgus dalībnieku pieprasījums pēc sagatavota apaļkoksnes sortimenta ir bijis ievērojams, un ar pirmajiem rezultātiem LVM ir gandarīta.

Galvenie secinājumi, kas radušies aprobācijas gaitā:

  • LVM izstrādātais apaļkoksnes ražošnas un tirdzniecības modelis ir pierādījis savu dzīvotspēju praktiskā darbībā;
  • Latvijā strādājošie uzņēmēji – pakalpojumu sniedzēji spēj piedāvāt kvalitatīvus, LVM prasībām atbilstošus mežizstrādes un koksnes transporetēšanas pakalpojumus;
  • darbības rezultātā saražotajai precei – apaļkoksnes sortimentiem, ir pircēji: zāģbaļķiem, finierklučiem, stabu kokiem – Latvijas kokrūpnieki (turklāt gan lieli, gan vidēji un mazi uzņēmumi), savukārt papīrmalkai - ārvalstu celulozes ražotāji;
  • visi aprobācijā iesaistītie koksnes pircēji ir pieņēmuši un uzmērījuši koksni atbilstoši Latvijas valsts standarta prasībām (līdz šim katrs uzņēmums izmantoja savu, atšķirīgu uzmērīšanas metodiku).

Galīgie secinājumi par aprobācijas perioda ekonomiskajiem rezultātiem un normatīvo aktu precizēšana tālākam darbam tiks izdarīti līdz šā gada beigām.

Apaļkoksnes pārdošanas sistēmas aprobācija vēl 2002. gadā ap 6000 m3 apjomā tika akceptēta nozares pārstāvju tikšanās laikā šī gada 14. augustā. Saskaņā ar Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Latvijas Mežizstrādātāju savienības, LR Zemkopības ministrijas un LVM pārstāvju kopēju vienošanos

sistēmas aprobācija dos iespēju visiem kopīgi izvērtēt iegūtos rezultātus, apzināt iespējamos riskus un veikt nepieciešamās izmaiņas konkursa līgumos un nolikumos pirms 2003. gadā plānotā pilotprojekta uzsākšanas 367 tūkst.m3 apjomā.

Atklātais konkurss par apaļo kokmateriālu sortimentu piegādi (pārdošanu) tika izsludināts 2002.gada 26.augustā, lai panāktu racionālu LVM resursu izmantošanu, nodrošinātu brīvu konkurenci starp pasūtītājiem, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret viņiem. Vispirms konkursa komisija vērtēja pretendentu atbilstību izvirzītajiem kritērijiem. Vēlāk tika vērtēti pretendentu finansu piedāvājumi, katram pretendentam nosakot vidējo svērto cenu katrā konkrētā cirsmā, kā arī vērtējot transportēšanas attālumu, sortimenta pieņemšanas laiku, šķirošanas un izkraušanas iespējas. Uz sarunu procedūru par līgumu slēgšanu tika aicināti pretendenti, kuru gala cena attiecīgajā sortimentu grupā un attiecīgajā cirsmā bija visaugstākā.

Konkursa rezultātā LVM noslēdzis līgumus ar 13 uzņēmumiem

Uzņēmums

Sortiments

Apjoms

SIA “Komiss”

egles zāģbaļķi

800 m3

SIA “Kurekss”

egles, priedes zāģbaļķi

700 m3

SIA “Launkalne Sawmill”

egles, priedes zāģbaļķi

380 m3

SIA “Senten-Auto”

egles, priedes zāģbaļķi

450 m3

SIA “Ugāles zāģētava am Muenchinger”

priedes zāģbaļķi

80 m3

SIA “Smiltene-Impex”

priedes zāģbaļķi

350 m3

SIA “Flora”

priedes zāģbaļķi

80 m3

SIA “Staļi”

egles, priedes zāģbaļķi

250 m3

SIA “Sils”

papīrmalka

250 m3

SIA “Stora Enso Mežs”

papīrmalka

1100 m3

SIA “BSW Latvia”

egles, priedes zāģbaļķi

500 m3

A/S “Jauda-Koks”

priedes stabi

300 m3

A/S “Latvijas Finieris”

finierkluči

80 m3

Jau uzsākot darbību, LVM struktūrvienība “Apaļkoksnes piegādes” deklarēja, ka visas plānotās darbības veiks pakalpojumi sniedzēji un tāpēc, uzsākot apaļkoksnes pārdošanas sistēmas aprobāciju, tika izsludinātas arī cenu aptaujas par mežistrādes un pārvadājumu pakalpojumiem. Saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem mežistrādes pakalpojumus apaļkoksnes pārdošanas sistēmas aprobācijai 6400 m3 apjomā šogad sniegs pieci uzņēmumi – SIA “Tilbe” (Rietumvidzemes mežsaimniecība), SIA “Beaverss” (Rietumvidzemes mežsaimniecība), SIA “Latsin” (Ziemeļkurzemes mežsaimniecība), SIA “Aktīvs” (Rietumvidzemes un Zemgales mežsaimniecības) un SIA “Kursa MRU” (Ziemeļkurzemes mežsaimniecība).

Savukārt pārvadājuma pakalpojumus sniegs pieci uzņēmumi – z/s “Brīvnieki” (Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā), z/s “Birzītes” (Ziemeļkurzemes un Zemgales mežsaimniecību teritorijā), AS “Tukuma MRS” (Ziemeļkurzemes mežsaimniecības teritorijā), SIA “Sils” (Ziemeļkurzemes mežsaimniecības teritorijā), SIA “Alko” (Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā).


Visa jaunākā informācija par noslēgtajiem līgumiem, cenu aptaujām un citām ar jaunās sistēmas ieviešanu saistītām LVM darbībām saskaņā ar uzņēmuma deklarēto atklātības principu ievērošanu tiek regulāri ievietota LVM mājas lapā.

Papildu informācija:

Tomass Kotovičs, LVM Komunikācijas daļas vadītājs, 7805432,

Andris Balodis, Apaļkoksnes piegādes direktors, 7805075.

Papildus informācija par noslēgtajiem līgumiem un sarunu procedūrām LVM mājas lapā – www.lvm.lv

 79.doc