16 • 10 • 2002

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” uzsākusi apaļkoksnes pārdošanas sistēmas aprobāciju

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” uzsākusi apaļkoksnes pārdošanas sistēmas aprobāciju

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) uzsākusi apaļkoksnes tirdzniecības modeļa ieviešanu, tādējādi pakāpeniski īstenojot pāreju uz efektīvāku, no mežu apsaimniekošanas viedokļa ienesīgāku un daudzās Eiropas valstīs par rentablāko atzītu koksnes tirdzniecības modeli.

Apaļkoksnes pārdošanas sistēmas aprobācija vēl 2002. gadā ap 6000 m3 apjomā tika akceptēta nozares pārstāvju tikšanās laikā šī gada 14.augustā. Saskaņā ar Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Latvijas Mežizstrādātāju savienības, LR Zemkopības ministrijas un LVM pārstāvju kopēju vienošanos sistēmas aprobācija dos iespēju visiem kopīgi izvērtēt iegūtos rezultātus, apzināt iespējamos riskus un veikt nepieciešamās izmaiņas konkursa līgumos un nolikumos pirms 2003. gadā plānotā pilotprojekta uzsākšanas 367 tūkst.m3 apjomā.

Atklātais konkurss par apaļo kokmateriālu sortimentu piegādi (pārdošanu) tika izsludināts 2002.gada 26.augustā, lai panāktu racionālu LVM resursu izmantošanu, nodrošinātu brīvu konkurenci starp pasūtītājiem, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret viņiem. Vispirms konkursa komisija vērtēja pretendentu atbilstību izvirzītajiem kritērijiem. Vēlāk tika vērtēti pretendentu finansu piedāvājumi, katram pretendentam nosakot vidējo svērto cenu katrā konkrētā cirsmā, kā arī vērtējot transportēšanas attālumu, sortimenta pieņemšanas laiku, šķirošanas un izkraušanas iespējas. Uz sarunu procedūru par līgumu slēgšanu tika aicināti pretendenti, kuru gala cena attiecīgajā sortimentu grupā un attiecīgajā cirsmā bija visaugstākā.

Konkursa rezultātā LVM noslēguši līgumus ar 13 uzņēmumiem – SIA “Komiss” (sortiments – egles zāģbaļķi, 800 m3 apjomā), SIA “Kuerekss”(egles, priedes zāģbaļķi, 700 m3), SIA “Launkalne Sawmill” (egles, priedes zāģbaļķi, 380 m3), SIA “Senten-Auto” (egles, priedes zāģbaļķi, 450 m3), SIA “Ugāles zāģētava am Muenchinger” (priedes zāģbaļķi, 80 m3), SIA “Smiltene-Impex” (priedes zāģbaļķi, 350 m3), SIA “Flora” (priedes zāģbaļķi, 80 m3), SIA Firma “Staļi” (egles, priedes zāģbaļķi, 250 m3), SIA “Sils” (papīrmalka, 250 m3), SIA “Stora Enso Mežs” (papīrmalka, 1100 m3), SIA “BSW Latvia” (egles, priedes zāģbaļķi, 500 m3), A/S “Jauda-Koks” (priedes stabi 300 m3), A/S “Latvijas Finieris” (finierkluči, 80 m3).

Līgumu slēgšana ar pretendentiem noslēdzās 11. oktobrī. Savukārt 7. oktobrī tika uzsākta pirmās cirsmas izstrāde, no kuras plānots veikt sortimentu piegādes SIA “BSW Latvia”, SIA “Staļļi”, SIA “Komiss”, SIA “Flora”, A/S “Jauda-Koks” un SIA “Stora Enso Mežs” noslēgto piegāžu līgumu ietvaros.

Jau uzsākot darbību, LVM struktūrvienība “Apaļkoksnes piegādes” deklarēja, ka visas plānotās darbības veiks pakalpojumi sniedzēji un tāpēc, uzsākot apaļkoksnes pārdošanas sistēmas aprobāciju, tika izsludinātas arī cenu aptaujas par mežistrādes un pārvadājumu pakalpojumiem. Saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem mežistrādes pakalpojumus apaļkoksnes pārdošanas sistēmas aprobācijai 6000 m3 apjomā šogad sniegs pieci uzņēmumi – SIA “Tilbe” (LVM Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā), SIA “Beaverss” (Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā), SIA “Latsin” (Ziemeļkurzemes mežsaimniecības teritorijā), SIA “Aktīvs (Rietumvidzemes un Zemgales mežsaimniecību teritorijā) un SIA “Kursa MRU” (Ziemeļkurzemes mežsaimniecības teritorijā).

Savukārt pārvadājuma pakalpojumus sniegs pieci uzņēmumi – z/s “Brīvnieki” (Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā), z/s “Birzītes” (Ziemeļkurzemes un Zemgales mežsaimniecību teritorijā), AS “Tukuma MRS” (Ziemeļkurzemes mežsaimniecības teritorijā), SIA “Sils” (Ziemeļkurzemes mežsaimniecības teritorijā), SIA “Alko” (Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā).

Visa jaunākā informācija par noslēgtajiem līgumiem, cenu aptaujām un citām ar jaunās sistēmas ieviešanu saistītām LVM darbībām saskaņā ar uzņēmuma deklarēto atklātības principu ievērošanu tiek regulāri ievietota LVM mājas lapā.

Sīkāka informācija:

Tomass Kotovičs, LVM Komunikācijas daļas vadītājs, 7805432,

Andris Balodis, Apaļkoksnes piegādes direktors, 7805075.

Papildus informācija par noslēgtajiem līgumiem un sarunu procedūrām LVM mājas lapā – www.lvm.lv

 78.doc