10 • 10 • 2002

Konkursa "Par apaļo kokmateriālu sortimenta piegādi 6425 m3 apjomā" pretendetu finansu piedāvājumu vērtēšanas rezultātu kopsavilkums sadalijumā pa sugām,sortimentiem, caurmēra grupām un cirsmām

 75.doc