23 • 12 • 2000

Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pārskats par ieņēmumiem no koksnes pārdošanas desmit darbības mēnešos

2000. gada desmit mēnešos visos pārdošanas veidos (izsoles un ilgtermiņa mežizstrādes līgumi) tika pārdoti 3,29 miljoni kubikmetru koksnes uz celma par 13,6 miljoniem latu (bez PVN), vidējā cena – 4,12 lati par kubikmetru.

PRESES PAZIŅOJUMS

 

Rīga, 2000. gada 30. novembrī

Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pārskats par ieņēmumiem no koksnes pārdošanas desmit darbības mēnešos.

2000. gada desmit mēnešos visos pārdošanas veidos (izsoles un ilgtermiņa mežizstrādes līgumi) tika pārdoti 3,29 miljoni kubikmetru koksnes uz celma par 13,6 miljoniem latu (bez PVN), vidējā cena – 4,12 lati par kubikmetru.

Ilgtermiņa mežizstrādes partneriem desmit mēnešos tika pārdoti 2,16 miljoni kubikmetru jeb 66,4 procenti no pārdotās koksnes kopapjoma par vidējo cenu 3,30 lati kubikmetrā. No tā galvenajā cirtē realizēts 1,66 miljoni kubikmetru koksnes par vidējo celmu naudu 4,11 latu kubikmetrā un starpcirtē attiecīgi – 525 tūkstoši caurmērā par 0,74 latiem kubikmetrā.

Izsolēs desmit mēnešos tika pārdoti 33,6 procenti no pārdotās koksnes kopapjoma – 1,1 miljons kubikmetru par vidējo cenu - 5,73 lati par kubikmetru. Tai skaitā galvenajā cirtē pārdoti 844 tūkstoši kubikmetru koksnes, vidējā cena – 6,63 lats kubikmetrā, bet starpcirtē attiecīgi –262 tūkstoši un 2,82 lati.

Šī gada desmit mēnešos par meža koku sēklām ieņemts 22 tūkstoši latu, bet stādi pārdoti par 194 tūkstošiem latiem. Par medību platību nomu saņemti 405 tūkstoši latu, bet ieņēmumi no tūrisma pakalpojumiem sasnieguši gandrīz 50 tūkstošus latu.

Valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kopējais neto apgrozījums desmit darbības mēnešos ir 14,4 miljoni latu. Nodokļos un citos maksājumos valsts un pašvaldību budžetā pārskaitīti gandrīz 11,9 miljoni latu. Šo summu veido fiksētais maksājums – 6,4 miljoni latu, pievienotās vērtības nodoklis – gandrīz 2,7 miljoni latu, nekustamā īpašuma nodoklis – turpat 1,8 miljoni latu, sociālais nodoklis 608 tūkstoši latu un iedzīvotāju ienākuma nodoklis – gandrīz 349 tūkstoši latu.

 16.doc