07 • 12 • 2000

Preses paziņojums 06.12.2000.

2000. gada maijā “Latvijas valsts meži” pieņēma lēmumu sertificēt savā valdījumā esošos mežus pēc FSC principiem un kritērijiem. Ir pagājis pusgads un jau var izvērtēt padarīto, gatavojoties sertifikācijai.

 

“Latvijas valsts meži”  turpina gatavoties sertifikācijai

 

 

2000. gada maijā “Latvijas valsts meži” pieņēma lēmumu sertificēt savā valdījumā esošos mežus pēc FSC principiem un kritērijiem. Ir pagājis pusgads un jau var izvērtēt padarīto, gatavojoties sertifikācijai.

 

Viens no sertifikācijas priekšnoteikumiem - uzņēmumā jābūt izstrādātiem detalizētiem darbības un attīstības plāniem, kuros skaidri definēts, ko uzņēmums darīs mežsaimniecisko darbu, vides aizsardzības, sociālajā jomā utt. Gatavojot šos plānus, ir svarīgi novērtēt uzņēmuma darbības esošo un plānoto ietekmi uz dabu un cilvēkiem. Šo plānu izstrāde ir faktiski pabeigta un drīzumā tos varēsim nodot nozares interešu grupu vērtējumam. Izstrādātie plāni kalpos par pamatu, starptautiskajiem auditoriem, novērtējot “Latvijas valsts mežu” atbilstību sertifikācijai. Turpmākajos gados tos izmantos kā kritēriju uzņēmuma attīstības vērtēšanai.

 

Sertifikācijas process izvirza augstas prasības cilvēkresursu attīstībai. Tāpēc šogad visu līmeņu uzņēmuma darbiniekiem bija organizēti dažādi kvalifikācijas celšanas kursi un mācību semināri.

 

Par gatavošanos sertifikācijai savā mežsaimniecībā stāsta “Latvijas valsts mežu” Austrumvidzemes mežsaimniecības izpilddirektors A. Dudelis:

 

“LVM Austrumvidzemes mežsaimniecība, kura apsaimnieko 203 000 ha meža zemes Alūksnes, Gulbenes un Valkas rajonos, būs pirmā, kas saņems FSC sertifikātu. Tāpēc tieši mūsu mežsaimniecībā visintensīvāk strādāts pie meža apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanas, lai Austrumvidzeme būtu gatava sertifikācijai. Bieži vien tas nozīmē gluži praktisku darbu veikšanu – piemēram, papildināt uzņēmuma rīcībā esošo kartogrāfiskos materiālus ar informāciju par mežā esošajām dabas vērtībām, lai varētu novērtēt plānoto mežsaimniecisko darbu ietekmi uz dabu. Otrs piemērs – kartēs ir precīzi jāiezīmē visas elektrolīnijas un kabeļi, lai varētu noteikt iespējamos riska faktorus cilvēkiem, kas strādā mežā. Sertifikācijas nosacījumi paredz sastādīt detalizētākus meža apsaimniekošanas plānus uzņēmuma iecirkņu līmenī, Austrumvidzemes mežsaimniecībā šādi plāni ir izveidoti jau vairāk, nekā pusei iecirkņu. Pozitīvs ieguvums no sertifikācijas ir: katrs mūsu mežsaimniecībā strādājošais daudz skaidrāk apzinās savu konkrēto atbildību par vienu vai otru veicamo darbu, tā rezultātu un konsekvencēm, kas no tā var rasties.

 

Jau nākamā gada sākumā “Latvijas valsts mežu” Austrumvidzemes mežsaimniecības atbilstību FSC standartiem sāks vērtēt starptautiskie auditori. Priekšaudits notiks jau janvārī un galvenais audits paredzēts aprīlī/maijā. Ja netiks atrastas būtiskas atkāpes no FSC kritērijiem, tad jau jūnijā Austrumvidzemes mežsaimniecība saņems FSC sertifikātu. Šo notikumu ar nepacietību gaida mūsu sadarbības partneri – augošas koksnes pircēji. Gulbenes pusē darbojas SIA “Konto”, kuram koksnes pircēji no Lielbritānijas jau pirms dažiem gadiem pieprasījuši zaļo sertifikātu. Par to, cik drīz spēsim piegādāt sertificētu koksni, interesējas Strenču MRS. Viņi savai produkcijai saredz papildus noieta iespējas, ja tai varēs būs FSC preču zīme. Austrumvidzemes mežsaimniecībā esam tikušies ar saviem ilgtermiņa partneriem, lai viņus informētu par sertifikācijas jautājuma attīstību un sagatavotu izmantot iespējas, ko viņiem sniegs pēc FSC sertificētas koksnes pirkšana no “Latvijas valsts mežiem.”

 

2001. gada otrajā pusē starptautiskie auditori tiks aicināti uz nākamajām trim mežsaimniecībām – Dienvidkurzemi, Vidusdaugavu un Ziemeļlatgali.

 

 

Tomass Kotovičs,

 

VAS “Latvijas valsts meži”

biroja vadītājs, 9408866

 

 21.doc