09 • 10 • 2023

Koksnes produktu piegāžu plānošanai LVM izmanto jaunākās paaudzes risinājumu

AS “Latvijas valsts meži” (LVM), ikdienā plānojot sarežģīto koksnes produktu piegādi, kopš šī gada jūlija izmanto jaunākās paaudzes informācijas tehnoloģiju risinājumu loģistikas optimizācijai. Ieviestā inovācija ļauj katru dienu optimizēti saplānot 700–800 kravu piegādes, balstoties uz datiem par pieejamajiem krājumiem, resursiem, klientu līgumu saistībām, ceļu pieejamību un ar biznesu saistītiem nosacījumiem.

LVM ir viens no nozīmīgākajiem apaļkoksnes piegādātājiem valstī. 2022. gadā uzņēmums realizēja 6,39 milj. m3 apaļkoksnes produkciju. Piegādājot klientiem vajadzīgos produktus noteiktā laika periodā, uzņēmums rada prognozējamu attīstības vidi un veicina savu sadarbības partneru konkurētspēju.

Koksnes produktu piegāžu plānošana un organizēšana no krautuvēm, kas atrodas mežā pie ceļa līdz pircēja ražotnei, ir sarežģīts process: ik dienas jāplāno, kā visefektīvāk organizēt piegādes uz vairāk nekā 200 vietām no vairākiem tūkstošiem krautuvju visā Latvijas teritorijā, izmantojot dažādas pieejamības brauktuves. Turklāt plānošanas gaitā jāņem vērā gan katra brauktuves posma nestspēja, gan piegādes brīdī prognozētie laika apstākļi. Tāpēc kopš uzņēmuma darbības sākuma LVM meklējusi efektīvākos risinājumus, kā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskos risinājumus optimizēt sarežģīto koksnes piegādes plānošanas procesu.

“Mūsdienu biznesa vide ir strauji mainīga, tāpēc mums bija jāmeklē pilnībā jauns koksnes produktu piegāžu plānošanas optimizācijas risinājums. Par loģistikas risinātāja piegādātāju inovāciju partnerības iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts SIA “Mappost” – uzņēmums, kas ikdienā risina augstas sarežģītības maršrutu un resursu optimizācijas problēmas, iekļaujot dažādus mainīgus reālās dzīves ierobežojumus un nodrošinot klientiem pilnīgu procesa kontroli un pārskatāmību.

Ar jauno risinājumu varam veikt automatizētu transportēšanas darba uzdevumu un maršrutu plānošanu, būtiski ietaupot uzņēmuma resursus un samazinot koksnes produktu piegādes izmaksas un vienlaikus atstājot vismazāko iespējamo ietekmi uz vidi. Jaunais risinājums sekmē CO2 izmešu samazināšanu, kas rodas koksnes produktu transportēšanas procesā,” skaidro “LVM Koksnes produktu ražošana un piegāde” piegādes izpilddirektors Mārtiņš Krūze.

appo2334

Lai arī loģistikas risinātājs ir atsevišķs izstrādes projekts, tas kā viens no moduļiem ir iekļauts arī LVM GEO platformā, papildinot un pilnveidojot tās esošo funkcionalitāti un sniedzot papildu pievienoto vērtību un atbalstu loģistikas un piegāžu procesa nodrošināšanai.

Par loģistikas risinātāja piegādātāju inovāciju partnerības iepirkuma procedūras rezultātā tika izvēlēts uzņēmums SIA “Mappost”, ar kuru 2019. gadā LVM noslēdza Latvijā pirmo inovāciju partnerības līgumu par loģistikas optimizācijas risinātāja prototipa izstrādi.

“Pateicoties LVM augstajiem standartiem, projekts kļuva par ESG piemēru, jo tika ņemti vērā gan vides, gan sociālie, gan labas pārvaldības faktori. Radītais optimizācijas risinātājs LVM vajadzībām ir unikāls ar to, ka nedz Eiropas mežu apsaimniekošanā, nedz citur pasaulē nav pieejams līdzvērtīgs risinājums, kas nodrošinātu tieši meža nozares loģistikas specifisko apstākļu un datu kopumu optimizāciju. Eksistē neskaitāmi maršrutēšanas risinājumi tipveida kravu piegāžu plānošanai un transporta maršrutēšanai, taču koksnes produktu piegāžu plānošanai ir specifiskas nianses, kuru dēļ meža nozarē nav izmantojami citu nozaru loģistikas IS risinājumi,” skaidro SIA “Mappost” valdes loceklis Mārtiņš Vimba.

Mežsaimniecība ir tautsaimniecības nozare, kuras viens no uzdevumiem ir nodrošināt meža zemju apsaimniekošanu līdzsvarotā veidā un apjomā, lai nodrošinātu koksnes produktu ražošanu un piegādi pārstrādes uzņēmumiem, kā arī daudzveidīgos sabiedrībai nozīmīgos meža ekosistēmas produktus un pakalpojumus šodien un nākamajām paaudzēm. Viens no mērķu sasniegšanas posmiem ir mežā saražoto koksnes produktu nogādāšana līdz patērētājam vai pārstrādātājām rūpniecības iestādēm.

Lasīt vairāk: