06 • 07 • 2023

Meža autoceļu izmantošana ērtākai satiksmei

krautuves.transports.celi 02.06.2023 15

Pavasara periodā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veikusi meža ceļu pārraudzību un nepieciešamos uzturēšanas darbus, tāpēc meža ceļu infrastruktūra ir sakārtota un pilnībā pieejama visai sabiedrībai un pakalpojumu sniedzējiem. Atbildot uz kāda aktīva dabā gājēja jautājumu par košas krāsas zīmēm, kas dažviet izvietotas uz meža autoceļiem, LVM eksperti skaidro to mērķi: tās galvenokārt kalpo savstarpējai kokvedēju vadītāju saziņai, bet vienlaikus sniedz informāciju arī citiem transportlīdzekļu vadītājiem.

“Lai izvairītos no apgriešanās vai izmainīšanās grūtībām uz ceļa vietās, kur rit saimnieciskā darbība, kokvedēju vadītāji lieto košas krāsas zīmes, lai informētu citus kokvedējus un meža mašīnas par savu klātbūtni. –Apaļas formas ceļazīmes zaļā krāsā nozīmē, ka uz šī ceļa nav kokvedēju, kas veic darbu vai kokvedēja darbība netraucē citu transportlīdzekļu pārvietošanos. Savukārt sarkanā krāsa nozīmē, ka uz šī ceļa strādā kokvedējs un nav iespējama izmainīšanās ar citiem transportlīdzekļiem. Šajā gadījumā jāuzgaida pirms šīs zīmes, kamēr kokvedējs pabeidzis savu darbu un no šī ceļa aizbraucis. Izprotot šo zīmju nozīmi, arī dabā gājējiem jārēķinās, ka, turpinot ceļu, var satikties ar kokvedēju vai citu lielu meža transportlīdzekli un pārvietošanās pa meža ceļu var būt apgrūtināta,” skaidro LVM Meža infrastruktūras plānošanas vadītājs Jānis Buņķis.

krautuves.transports.celi 02.06.2023 6 copy

Jāņem vērā, ka koksnes produktu transportēšanas organizēšanu no krautuvēm, kas atrodas pie dažādiem meža ceļiem un brauktuvēm, veic ne tikai LVM, bet arī citi mežu īpašnieki, koksnes pircēji un šo kokmateriālu pārvadātāju savstarpējā komunikācija un koordinācija var būt atšķirīga no tās, kādu īsteno kokvedēji, kas veic transportēšanu LVM uzdevumā. Tādēļ der pievērst uzmanību arī citām neierastām zīmēm, piemēram, dažkārt ceļa vidū var būt nolikts parasts vai arī koši nokrāsots koka zars, kas brīdina, ka uz šī ceļa darbus veic kokvedējs un uz ceļa nav iespējams ar šo kokvedēju izmainīties.

krautuves.transports.celi 02.06.2023 4 copy

Pārvietojoties pa LVM meža autoceļiem, daudzviet sastopamas krautuves ar kokmateriāliem, kas var tikt krauti kokvedējos un konkrēto vietu tajā brīdī var nebūt iespējams apbraukt. Šādos gadījumos autovadītāji aicināti izturēties ar sapratni un meklēt citu apbraucamo ceļu, vai arī pagaidīt, kamēr tiks pabeigta kokmateriālu uzkraušana.

krautuves.transports.celi 02.06.2023 5 copy

LVM atgādina, ka, dodoties uz mežu, savu automašīnu atļauts novietot nobrauktuvēs un izmainīšanās vietās, tās aizliegts atstāt uz LVM meža ceļiem, jo kokvedēju vadītājiem ir grūti vai pat pilnībā neiespējami pabraukt garām.

LVM ik gadu ne vien veic dažāda veida meža autoceļu uzturēšanas darbus atbilstoši konkrētajai sezonai, bet arī izbūvē jaunus meža ceļus. 2022. gadā ekspluatācijā nodoti 339 km meža ceļu, kā arī apstiprināti meža ceļu būvprojekti ar kopgarumu 288 km.

Lasīt vairāk: