Profesionālā darba pieredze:

Pašlaik: akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Korporatīvās plānošanas daļas vadītāja

2020.–2023. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, analīzes un plānošanas vadītāja

2011.–2020. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, biznesa analītiķe

Izglītība:

Banku augstskola, profesionālais bakalaura grāds finansēs, finansista kvalifikācija

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav