Piedāvājums priedes I šķiras zāģbaļķu 28cm< un apses zāģbaļķu 24cm< piegādēm 2021.gada oktobrī - decembrī

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) rīko izsoles 21300 m3 priedes I šķiras zāģbaļķu 28cm< un 2000 m3 apses zāģbaļķu 24cm< pārdošanai piegādēm 2021.gada oktobrī - decembrī.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

Izsolēs tiek aicināti piedalīties pretendenti, kuri saņēmuši apstiprinājumu par atbilstību pārdošanas programmas IZAUGSME raksturojošiem kritērijiem tīmekļa vietnē SPP, vai ir pārdošanas programmas STABILITĀTE dalībnieki, ar kuriem pārdošanas programmas STABILITĀTE ietvaros noslēgts līgums par attiecīgo apaļo kokmteriālu produktu piegādēm.

Pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz:  līdz 2021.gada 12.oktobrim (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma.

Plānotais izsoļu norises laiks:

  • apses zāģbaļķiem 2021.gada 15.oktobra plkst. 9:30;
  • priedes zāģbaļķiem 2021.gada 15.oktobra plkst. 12:30.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv  


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m