LVM stiprina savu iekšējo pārbaužu mehānismu ar trešās puses piesaisti pārdošanas procesa uzraudzībai

Rūpes par pircēju uzticamību koksnes produktu pārdošanas procesam un atbildība par LVM rīcībā esošajiem pircēju datiem un cenu piedāvājumiem ir LVM prioritāte no darbības pirmsākumiem. Attīstoties informācijas tehnoloģijām un digitalizācijai, kā rezultātā jau vairākus gadus koksnes produktu pārdošanas process notiek e-vidē, LVM izprot procesu, datu, aprēķinu un informācijas plūsmu izsekojamības un kontroles nozīmību. Tāpēc LVM savu iekšējo kontroļu un pārbaužu mehānismu jau otro gadu stiprina un papildina ar trešās puses piesaisti pārdošanas procesa uzraudzībai.
Minēto mērķu vadīta LVM ir piesaistījusi starptautisku revīzijas, juridisko, nodokļu un konsultāciju pakalpojumu sniedzēju ar mērķi veikt neatkarīgu LVM realizētā koksnes produktu pārdošanas procesa norises un tā novērošanas izvērtējumu. Pakalpojuma ietvaros tiks izvērtēta izvēlēta informācija saistībā ar sekojošām koksnes produktu pārdošanas procesa sastāvdaļām:

1) Pircēju atbilstība izvirzītajām prasībām,
2) E-izsoļu procesa izvēlētu aspektu izvērtējums (sfēra: apaļo kokmateriālu pārdošana),
3) Dinamiskās pārdošanas norises izvēlētu aspektu izvērtējums (sfēra: enerģētiskās šķeldas pārdošana),
4) Datu plūsmu un pārdošanas rezultātu izvērtējums.

Pakalpojuma izpilde paredzēta līdz 2023. gada pavasarim (ieskaitot).

Esam sertificēti
BM certification iso