UZ APAĻO KOKMATERIĀLU PIRCĒJIEM ATTIECINĀMIE KRITĒRIJI PA PRODUKTU VEIDIEM NO 2024.GADA

Lai novērtētu potenciālo pircēju atbilstību kādam no piedāvātajiem sadarbības modeļiem, koksnes produktu pircējiem tiek izvirzīti kritēriji. Tie ietver konkrētajam pārdošanas veidam, produktam un sadarbības periodam atbilstošu kritēriju kopumu. Kritēriji tiek veidoti un aktualizēti atbilstoši iepriekšējā sadarbības perioda izvērtējumam. Kritēriju līmeņus adaptē sadarbības piedāvājuma būtībai, sadarbības mērķim, sadarbības ilgumam un izrietošo saistību apjomam.

Ar mērķi informēt sadarbības partnerus par 2024. gada sadarbības priekšnoteikumiem ir apstiprināti uz apaļo kokmateriālu pircējiem attiecināmie kritēriji. Informāciju par kritērijiem skatīt pielikumā.

Ilgāka termiņa sadarbības kritēriju līmenis dokumentā norādīts indikatīvi ar mērķi novērtēt īstermiņa sadarbībai pārskatīto kritēriju līmeņu atšķirības. 2024. gadam pieteikšanās ilgāka termiņa sadarbības veidošanai apaļo kokmateriālu iegādei nebūs atvērta. Paredzams, ka kritēriju līmeņi tiks pārskatīti 2024. gada sākumā un tie tiks attiecināti uz īstermiņa sadarbību 2025. gadam, un ilgāka termiņa sadarbību 2025.-2027. gadam.


Esam sertificēti
BM certification iso