UZ ENERĢĒTISKĀS ŠĶELDAS PIRCĒJIEM ATTIECINĀMIE KRITĒRIJI NO 2024.GADA

Lai novērtētu potenciālo pircēju atbilstību kādam no piedāvātajiem sadarbības modeļiem, koksnes produktu pircējiem tiek izvirzīti kritēriji. Tie ietver konkrētajam pārdošanas veidam, produktam un sadarbības periodam atbilstošu kritēriju kopumu. Kritēriji tiek veidoti un aktualizēti atbilstoši iepriekšējā sadarbības perioda izvērtējumam. Kritēriju līmeņus adaptē sadarbības piedāvājuma būtībai, sadarbības mērķim, sadarbības ilgumam un izrietošo saistību apjomam.

Ar mērķi informēt sadarbības partnerus par 2024. gada sadarbības priekšnoteikumiem ir apstiprināti uz enerģētiskās šķeldas pircējiem attiecināmie kritēriji. Informāciju par kritērijiem skatīt pielikumā.


Esam sertificēti
BM certification iso