Rīkojam izsoles apses un melnalkšņa zāģbaļķu papildu apjoma pārdošanai piegādēm 2022.gada septembrī.

LVM izsolēs piedāvā apaļo kokmateriālu piegādes kopējā 1640 m3 apjomā, no tā:

  • 750 m3 apses zāģbaļķu 24 cm< ar garumu 3.0 m piegādes ( 80 % no piedāvātā apjoma atrodas Dienvidkurzemes reģionā);
  • 890 m3 melnalkšņa zāģbaļķu 24 cm< ar garumu 3.0 m piegādes.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

Detalizēts izsolēs piedāvāto produktu apraksts, sadarbības noteikumi norādīti pārdošanas piedāvājumā. LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: līdz 2022.gada 25.augustam (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma.

Plānotais izsoļu norises laiks: 2022.gada 30.augusta plkst. 10:00.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.  


Esam sertificēti

bm sertification

iso