Pārdošanas programmas IESPĒJAS dalībnieki tiek aicināti piedalīties egles un priedes mietu izsolēs piegādēm 2020.gada 2.ceturksnī.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM izsolēs piedāvā egles un priedes mietu 6-9.9cm piegādes kopējā 8600 m3 apjomā paredzamajām piegādēm 2020.gada aprīlī– jūnijā.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, pieejami pielikumā kā arī vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: no 2020.gada 4.marta līdz 5.martam (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma. Elektronisko izsoļu noteikumi pieejami vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Plānotais izsoļu norises laiks: 2020.gada 10.martā plkst.10:00.

Kontaktinformācija: tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.     


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m