Pārdošanas piedāvājums jauktu koku sugu tehnoloģiskās koksnes piegādēm 2021.gada 2.ceturksnī

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā iegādāties jauktu koku sugu tehnoloģisko koksni (turpmāk - tehnoloģiskā koksne) 50 000 m3 apjomā (apjoma novirze +/‑10%) piegādēm 2021. gada 2. ceturksnī.

Tehnoloģisko koksni LVM pārdod Pretendentiem, kuri LVM Sadarbības partneru portālā (SPP), iesniedzot pieteikumu, ir apliecinājuši atbilstību pircēju/dalībnieku raksturojošiem kritērijiem, kas noteikti Vispārīgajos sadarbības noteikumos malkas, kamīnmalkas un tehnoloģiskās koksnes pārdošanai 2021. gadam (pieejami LVM mājas lapā -  ŠEIT).

Finanšu piedāvājums tehnoloģiskās koksnes iegādei ir jāiesniedz līdz 2021. gada 15. aprīļa plkst. 15:00 SPP sadaļas “Koksnes produktu pārdošana” apakšsadaļā “Izsoles un cenu piedāvājumi” (vispārīgs apraksts par finanšu piedāvājuma iesniegšanu pieejams LVM mājas lapā -  ŠEIT).

Pārdošanas piedāvājuma apraksts ir pieejams pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196,  e-pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m