AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko kamīnmalkas un malkas izsoles īstermiņa sadarbībai piegādēm 2022. gada I pusgadā

LVM izsolēs piedāvā apaļo kokmateriālu piegādes 192 200 m3 apjomā šādā sadalījumā pa apaļo kokmateriālu produktiem:

 • 110 000 m3 bērza kamīnmalkas piegādēm 2022. gada I pusgadā;
 • 1 900 m3 oša kamīnmalkas piegādēm 2022. gada 1. ceturksnī;
 • 2 300 m3 ozola kamīnmalkas piegādēm 2022. gada 1. ceturksnī;
 • 30 000 m3 alkšņa kamīnmalkas piegādēm 2022. gada I pusgadā;
 • 48 000 m3 jauktu koku malkas piegādēm 2022. gada I pusgadā.
 • Apaļo kokmateriālu produktus LVM pārdod Pretendentiem, kuri LVM sadarbības partneru portālā (SPP), iesniedzot pieteikumu, ir apliecinājuši atbilstību uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem, kas noteikti Vispārīgajos īstermiņa sadarbības noteikumos koksnes produktu iegādei 2022. gadā (pieejami LVM mājas lapā - ŠEIT).

  Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē SPP (https://www.e-lvm.lv/).

  Apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā.

  Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma līdz 2021. gada 17. novembrim (ieskaitot).

  Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196,  e-pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.


  Esam sertificēti

  SC ISO 50001 m