LVM piedāvā skuju koku III šķiras zāģbaļķu ar palielinātu sauskaltušas koksnes īpatsvaru piegādes 2020. gada oktobrī - decembrī

Pārdošanas programmas IESPĒJAS dalībniekiem tiek piedāvātas skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm< piegādes ar palielinātu sauskaltušas koksnes īpatsvaru. 

Skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm< specifikācija:

 • minimālais tievgaļa caurmērs: 18 cm (pieļaujamā novirze caurmērā: mīnus 2 cm);
 • maksimālais tievgaļa caurmērs: neierobežots;
 • garums: 2.4 un/vai 3.0 m;
 • virsmērs 0.10 m.
 • Aicinām pieteikties, nosūtot informāciju brīvā formā par interesējošo maksimālo apjomu, cenu un garumu specifikāciju (2.4 un/vai 3.0 m) elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā “Saziņa”, izvēloties un norādot saziņas jomu “Finanšu piedāvājums”.

  Piegādes līgums tiks noslēgts ar izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju, paredzot līgumu bez noteiktām apjoma saistībām.

  Piedāvājumi no pircējiem tiek pieņemti līdz 2020.gada decembrim un izvērtēti attiecībā uz katru krautuvēs pieejamo apjoma daļu periodā.

  Kontaktinformācija: vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte tālr. 29332713.

   


  Esam sertificēti

  SC ISO 50001 m