Koksnes produktu pārdošanas kalendārais plāns piegādēm no 2022. gada

Ar mērķi nodrošināt koksnes produktu pircēju informētību par plānotajām pārdošanas norisēm kā īstermiņa sadarbībai, tā ilgāka termiņa sadarbībai no 2022. gada, LVM ir sagatavojusi koksnes produktu pārdošanas kalendāro plānu. Tajā norādīti būtiskākie, uz pircējiem attiecināmie notikumi (pieteikšanās un atbilstības izvirzītajām prasībām apliecināšanas process, e-izsoles, dinamiskā pārdošana) un to laika plānojums, tādējādi pircējiem nodrošinot iespēju savlaicīgi sagatavoties dalībai LVM organizētā pārdošanas procesā. Kalendārais plāns pievienots pielikumā. Jāņem vērā, ka plānam ir informatīvs raksturs un plānā var veidoties nebūtiskas nobīdes.

Ilgāka termiņa sadarbībai tiek piedāvāti:
• egles un priedes II šķiras zāģbaļķi
(A) produktu grupa: egles un priedes II šķiras zāģbaļķi 14 cm<
(B) produktu grupa: egles un priedes II šķiras zāģbaļķi 18 cm<
(C) produktu grupa: egles un priedes II šķiras zāģbaļķi 14-27,9 cm
• priedes I šķiras zāģbaļķi 28 cm<
• bērza finierkluči ar lobīšanas cilindru 18 cm<
• jauktu koku tehnoloģiskā koksne
• stabi
• enerģētiskā šķelda.

Īstermiņa darījumiem tiek piedāvāti:
• egles un priedes II šķiras zāģbaļķi 10-13,9 cm, 14-17,9 cm, 18-27,9 cm, 28 cm<
• priedes I šķiras zāģbaļķi 28 cm<
• bērza finierkluči 16-17,9 cm un 18 cm<
• apses zāģbaļķi 24cm< un melnalkšņa zāģbaļķi 24 cm<
• lapu koku taras kluči 12 cm< un skuju koku taras kluči 12 cm<
• skuju koku III šķiras zāģbaļķi 18 cm<
• mieti 6-11,9 cm
• stabi
• būvbaļķi
• lapu koku tehnoloģiskā koksne, skuju koku tehnoloģiskā koksne
• oša zāģbaļķi, ozola zāģbaļķi
• bērza kamīnmalka, oša kamīnmalka, ozola kamīnmalka, alkšņa kamīnmalka
• jauktu koku malka
• enerģētiskā šķelda.

Identiskus produktus (caurmērus) pircējs var iegādāties vienā no piedāvātajiem sadarbības termiņiem, piesakoties ilgāka termiņa vai īstermiņa sadarbībai. Tas attiecas uz egles un priedes II šķiras zāģbaļķiem (izņemot 10-13,9 cm), priedes I šķiras zāģbaļķiem 28 cm<, bērza finierklučiem 18 cm<, stabiem un noteikums ir spēkā tikai uz konkrēto produktu/produktu grupu.


Esam sertificēti

bm sertification

iso