Cenu aptauja par skuju koku mietu 6-9.9 cm un melnalkšņa zāģbaļķu 24cm< piegādēm 2019. gada 4.ceturksnī pārdošanas programmas IESPĒJAS ietvaros

Cenu aptaujā piedāvājam egles un priedes mietu 6-9.9 cm un melnalkšņa zāģbaļķu 24cm< piegādes ar kopējo apjomu 13 200  m3(+/- 15 %).

Cenu aptaujā aicinām piedalīties pretendentus, kas ir apliecinājuši atbilstību pārdošanas programmas IESPĒJAS dalībnieka kritērijiem apaļo kokmateriālu piegādēm 2019.gadam un ir iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem (pielikumā).

Cenu aptauja tiek organizēta divās kārtās. Piedāvājumu iesniegšanas termiņi:

  • pirmajā cenu aptaujas kārtā – līdz 2019.gada 28.augustam;
  • otrajā cenu aptaujas kārtā – līdz 2019.gada 3.septembrim.

Piedāvājumu (-us) pretendents iesniedz elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā ‘Saziņa’, izvēloties un norādot saziņas jomu ‘Finanšu piedāvājums cenu aptaujā’.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29332713, e-pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m