Cenu aptauja par lapu koku taras kluču 12-23.9 cm, skuju koku taras kluču 12-17.9 cm un skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm< piegādēm 2019.gada 4.ceturksnī pārdošanas programmas IESPĒJAS ietvaros

Cenu aptaujā piedāvājam lapu koku taras kluču 12-23.9 cm, skuju koku taras kluču 12-17.9 cm un skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm< piegādes ar kopējo apjomu 102 000  m3 (+/- 15 %).

Cenu aptaujā aicinām piedalīties pretendentus, kas ir apliecinājuši atbilstību pārdošanas programmas IESPĒJAS dalībnieka kritērijiem apaļo kokmateriālu piegādēm 2019.gadam un ir iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem (pielikumā).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 29.augusts.

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā ‘Saziņa’, izvēloties un norādot saziņas jomu ‘Finanšu piedāvājums cenu aptaujā’.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29332713, e-pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m