AS "Latvijas valsts meži" koksnes produktu pārdošanas koncepcijas projekts 2022.-2024.gadam

Tuvojoties kārtējā sadarbības perioda – 5 gadu cikla – noslēgumam, AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) ir uzsākusi koksnes produktu pārdošanas stratēģijas un principu aktualizēšanu un pārskatīšanu. Tā rezultātā LVM ir sagatavojusi Koksnes produktu pārdošanas koncepcijas 2022.-2024. gadam (turpmāk – Koncepcija) projektu, kas ietver tādas pārdošanas piedāvājuma komponentes kā produktu piedāvājums, apjoma dalījums pa pārdošanas piedāvājumu veidiem, klienta raksturojums, piedāvātie sadarbības modeļi/termiņi, pārdošanas veidi un cenu noteikšanas, kā arī to pārskatīšanas principi.

Koncepcija ir sagatavota, ņemot vērā:

  • vērtējumu par iepriekšējā sadarbības periodā – 5 gadu ciklā – īstenotās koksnes produktu pārdošanas koncepcijas piemērotību tirgum, identificējot aktuālās, no tirgus izaugsmes, produktu un pārstrādes sektora attīstības, biznesa stratēģiju pielāgošanās mainīgajiem tirgus apstākļiem izrietošās vajadzības, sadarbojoties ar LVM;
  • meža nozares stratēģiskos mērķus;
  • 2021.gada jūlijā/augustā no koksnes produktu pircējiem un to pārstāvošām organizācijām saņemto priekšlikumu izvērtējumu, iespējami sabalansējot LVM biznesa intereses ar tirgus (pircēju) vajadzībām pēc produkta, pakalpojumiem, sadarbības termiņa;
  • LVM stratēģiskos mērķus un risku novērtējumu, tajā skaitā pārdošanas principu atbilstībai ārējo normatīvo aktu prasībām.

Dokuments uzskatāms par Koncepcijas projektu, kas tiek nodots publiskai vērtēšanai (pielikumā). Noslēdzoties termiņam, kas paredzēts atgriezeniskās saites sniegšanai un viedokļu izteikšanai par sagatavoto Koncepcijas projektu, Koncepcijā var tikt veiktas izmaiņas un precizējumi.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m