Pārdošanas piedāvājums alkšņa kamīnmalkas piegādēm 2020. gada II pusgadā

 

Lai veicinātu skaldītas kamīnmalkas ražošanai piemērotu apaļo kokmateriālu sagatavošanu un piegādes, LVM testa veidā piedāvā iegādāties melnalkšņa un baltalkšņa kamīnmalku (turpmāk ‑  alkšņa kamīnmalka) piegādēm laika periodā līdz 2020. gada 31. decembrim, slēdzot piegādes līgumus bez noteiktām apjoma saistībām.

Piedāvājumi no pretendentiem tiek pieņemti līdz 2020. gada decembrim un izvērtēti, līdz ko ir saražots apjoms pārdošanai.

Lai iesniegtu piedāvājumu (pieteikumu un finanšu piedāvājumu), pretendentam ir jābūt/ir jākļūst par LVM Sadarbības partneru portāla lietotāju. Saite uz vietni, kur var iepazīties ar informāciju: Kā kļūt par lietotāju (secīgas izvēles - ‘pieslēgšanās’ un ‘kā kļūt par lietotāju’).

Pārdošanas piedāvājums un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196,  e-pasta adrese: piedavajumi@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m