Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2022122020.12.2022 Latvāņu ierobežošana 2023. - 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/404_Ak Noslēdzies
2022121919.12.2022 Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Dienvidlatgales reģionā 2023. - 2025.gadā Id: AS LVM MS MK 2022/394_Ak Noslēdzies
2022102525.10.2022 Putnu būru tīrīšana Vidusdaugavas reģionā 2022.gadā Id: AS LVM VD_2022_376_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2022102121.10.2022 Tūrisma vietu uzturēšana Dienvidlatgales reģionā 2023. - 2025.gadā Id: AS LVM DL_2022/359_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2022083131.08.2022 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Zemgales reģiona Engures, Kandavas un Tērvetes iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM MS MK_2022/308_I
Zemgale
Noslēdzies
2022082626.08.2022 Dabas lieguma “Čertoka ezers” labiekārtojuma elementu projektēšanas pakalpojumu sniegšana 2022. gadā Id: AS LVM DL 2022/293_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2022082323.08.2022 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Sventes un Ābeļu iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM DL_2022_302_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2022080202.08.2022 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2023. un 2024. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/271_Ak Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso