Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu, 2023. – 2025. gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 08.02.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2022/406_Ak

Iepirkuma priekšmets

Galvenais Konkursa priekšmets ir augsnes gatavošana, veidojot pacilas, ar kausu 4 893 ha apjomā.

Papildu Konkursa priekšmets ir meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi 2456 stundu apjomā.

 

Konkursa priekšmets sadalīts 23 iepirkuma daļās, ņemot vērā iepirkuma daļu apjoma izvietojumu LVM reģionos.

 

Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta:

Konkursa rezultātā pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumus ar darbības laiku līdz 2025. gada 31. decembrim.

 

Pasūtītājs 2023. gada 21. februārī plkst. 9:00 tiešsaistē rīko Microsoft Teams ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, kurā informē par nolikuma noteikumiem, pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī sniedz papildu informāciju, tai skaitā par piedāvājumu iesniegšanu EIS e-konkursu apakšsistēmā, un atbild uz jautājumiem par nolikumu.

 

Ieinteresētie piegādātāji, kuri vēlas tiešsaistē piedalīties ieinteresēto piegādātāju sanāksmē, līdz 2023. gada 20. februāra plkst. 17:00 informē LVM Mežsaimniecība, Mežkopība mežkopības darbu ekspertu Juri Katreviču, tālrunis: 29830492, elektroniskā pasta adrese: j.katrevics@lvm.lv, nosūtot elektronisko pastu, kurā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu un elektroniskā pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju dalībai ieinteresēto piegādātāju sanāksmē.

 

Iepirkuma dokumantācija pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93344

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

10.03.2023, 11:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso