Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

“Tūrisma vietu labiekārtošana 2023.gadā”

Joma: Cita būvniecība
Publicēšanas datums : 05.06.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/78_Ak

Iepirkuma priekšmets

Konkursa priekšmets ir tūrisma vietu labiekārtošana 2023.gadā tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1. pielikums) noteiktajā iepirkuma daļu sadalījumā atbilstoši tehniskās specifikācijas, tajā skaitā kvalitātes prasībām tūrisma vietu infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai (Nolikuma 1. pielikums), prasībām un Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 5. pielikums), turpmāk – Darbi. CPV klasifikatora kods: 45236290-9 (rekreācijas objektu remontdarbi); papildkodi: 45262300-4 (betonēšanas darbi); 45421000-4 (galdniecības darbi).

Konkursa priekšmets sadalīts 23 iepirkuma daļās, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteikto tūrisma vietu izvietojumu LVM reģionu iecirkņos.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)

Ziemeļlatgale (MS)

Austrumvidzeme (MS)

Rietumvidzeme (MS)

Vidusdaugava (MS)

Zemgale (MS)

Dienvidkurzeme (MS)

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

26.06.2023, 11:00 8:30 - 17:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso