Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apauguma novākšana meža zemēs un meliorācijas grāvjos 2023.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 18.05.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/107_I

Iepirkuma priekšmets

Apauguma novākšana 82.0 ha apjomā, krūmu un koku ciršana meliorācijas grāvjos 19.1 km un zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušana meliorācijas grāvjos 34.5 km apjomā.

Dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/99715

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Līdz 2023. gada 20. decembrim.

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)

Ziemeļlatgale (MS)

Austrumvidzeme (MS)

Rietumvidzeme (MS)

Zemgale (MS)

Dienvidkurzeme (MS)

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

30.05.2023, 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/99715

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršana tiek uzsākta EIS sistēmā ne ātrāk kā 4 (četru) stundu laikā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/99715

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso