Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Stigu tīrīšana, krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos 2023.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 07.06.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/108_I

Iepirkuma priekšmets

Stigu tīrīšana, krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

20.12.2023.

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)

Ziemeļlatgale (MS)

Austrumvidzeme (MS)

Rietumvidzeme (MS)

Zemgale (MS)

Dienvidkurzeme (MS)

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

20.06.2023, 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektronisko iepirkumu sistēma (eis.gov.lv)

Piedāvājuma atvēršana

Elektronisko iepirkumu sistēma (eis.gov.lv)

 

 

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso