Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2023080303.08.2023 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojums ar mazjaudas tehniku Id: AS LVM MS RP_2023_145_Ak Noslēdzies
2023070505.07.2023 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2024. un 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/157_Ak Vērtēšanā
2023062828.06.2023 Ūdens ņemšanas vietu pārtīrīšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/162_B
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060909.06.2023 Koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/141_Ak
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2023060707.06.2023 Stigu tīrīšana, krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/108_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060606.06.2023 Mineralizēto joslu kopšana Dienvidkurzemes un Ziemeļlatgales reģionā 2023. – 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/150_I
Ziemeļlatgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060505.06.2023 “Tūrisma vietu labiekārtošana 2023.gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/78_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060202.06.2023 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/117_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023052222.05.2023 Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla piegāde 2023. gadā Id: AS LVM MS RP_2023_96_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2023051818.05.2023 Apauguma novākšana meža zemēs un meliorācijas grāvjos 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/107_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023051515.05.2023 Bioloģiski vērtīgu pļavu apsaimniekošana Austrumu un Rietumu medību reģionā 2023.gadā Id: AS LVM RM 2023/123_I
Latvija
Vērtēšanā
2023051212.05.2023 Feromonu slazdu izvietošana un tīrīšana ārkārtējās situācijas laikā Id: AS LVM MS MK 2023/124_Sp Noslēdzies
2023051010.05.2023 Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2023. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2023_28_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2023050303.05.2023 “Latvāņu ierobežošana 2023. - 2024. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/120_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2023042828.04.2023 Augu aizsardzības līdzekļu piegāde 2023. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/68_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023042828.04.2023 Eiropas Savienības nozīmes biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/50_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2023041818.04.2023 Meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/84_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023041111.04.2023 Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Austrumvidzemes, Ziemeļkurzemes, Vidusdaugavas un Rietumvidzemes reģionā 2023. - 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/53_Ak
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023040505.04.2023 Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/85_I
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2023040101.04.2023 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi bojātu koku cirsmās 2023.–2028.gadā Id: AS LVM MS RP_2023_58_Ak
Latvija
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso