Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2022070808.07.2022 Laipu seguma posmu izgatavošana un uzstādīšana objektā “Stompaku partizāņu mītnes” Ziemeļlatgales reģiona Balvu iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM ZL 2022/247_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2022070505.07.2022 Atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2022. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/242_I
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2022063030.06.2022 Brīdinājuma zīmju uzstādīšana 2022. un 2023. gadā Id: AS LVM MS MK_2022_230_B
Latvija
Noslēdzies
2022062121.06.2022 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Vidusdaugavas un Zemgales reģionā 2022. gadā Id: AS LVM MS MK_2022_214_I
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2022061717.06.2022 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumi 2022. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2022/210_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2022061616.06.2022 Latvāņu ierobežošana Dienvidlatgales reģionā 2022.gadā Id: AS LVM DL_2022/223_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2022061515.06.2022 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģiona Krāslavas, Aknīstes, Nīcgales un Sventes iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM DL_2022_216_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2022060808.06.2022 Aizsargžogu ierīkošana Ziemeļkurzemes reģionā 2022.gadā Id: AS LVM ZK_2022_197_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Vērtēšanā
2022060101.06.2022 Meža stādīšana Dienvidkurzemes un Zemgales reģionā 2022. gadā Id: AS LVM MS MK_2022/187_I
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2022053030.05.2022 Aizsargžoga ierīkošana Zemgales reģiona Tērvetes iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM Z_2022_155_B
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2022052424.05.2022 Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2022. – 2026.gadā Id: AS LVM MS RP_2022_120_Ak
Latvija
Noslēdzies
2022051919.05.2022 Biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana 2022. un 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/128_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2022051818.05.2022 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļlatgales reģiona Rēzeknes iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM ZL_2022_156_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2022051616.05.2022 Augsnes gatavošana joslās ar disku arkliem un, veidojot pacilas, ar rotējošo pacilotāju 2022. – 2026. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/154_Sp Noslēdzies
2022051010.05.2022 Mašinizēta meža stādīšana un augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu, 2022. – 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/94_Ak Noslēdzies
2022051010.05.2022 Meža stādīšana Dienvidkurzemes, Rietumvidzemes un Austrumvidzemes reģionā 2022. gadā Id: AS LVM MS MK_2022_143_I
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2022050606.05.2022 Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2022. – 2025.gadā Id: AS LVM MS RP_2022_56_Ak Vērtēšanā
2022050303.05.2022 Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Zemgales reģionā 2022. un 2023. gadā Id: AS LVM Z_2022_114_Ak
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2022042929.04.2022 Stumbru aizsargspirāļu piegāde 2023. – 2026.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2022/121_Ak
Latvija
Noslēdzies
2022042929.04.2022 Meža stādīšana Vidusdaugavas reģionā 2022. gadā Id: AS LVM MS MK_2022_126_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

bm sertification

iso