Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2021073030.07.2021 Baznīcas bunkura atjaunošana Stompaku purva partizāņu mītnēs Balvu novadā 2021. gadā Id: AS LVM ZL_2021_265_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2021072727.07.2021 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Viesītes un Krāslavas iecirknī 2021.gadā Id: AS LVM DL_2021_263 Noslēdzies
2021071919.07.2021 Gājēju tiltiņa izbūve tūrisma vietā "Pūrciema baltā kāpa" Ziemeļkurzemes reģionā 2021 Id: AS LVM ZK_2021_247_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2021071414.07.2021 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Zemgales reģionā 2021.gadā Id: AS LVM Z_2021_244_B
Zemgale (MS)
Vērtēšanā
2021070202.07.2021 Cenu aptauja par tūrisma vietas “Gaišezers” Dienvidlatgales reģiona Nīcgales iecirknī infrastruktūras elementu nomaiņu un izbūvi Id: DL_02.07.2021
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2021061818.06.2021 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļlatgales reģiona Kārsavas iecirknī 2021. gadā Id: AS LVM ZL_2021_208_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2021061717.06.2021 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana ar mazjaudas tehniku kopšanas cirtē Id: AS LVM MS RP_2021_199_Ak Noslēdzies
2021061414.06.2021 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Vidusdaugavas un Zemgales reģionā 2021.gadā Id: AS LVM MS MK_206_I
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2021060808.06.2021 “Aizsargžogu ierīkošana Ziemeļkurzemes reģionā 2021.gadā” Id: AS LVM ZK_2021_202_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2021052727.05.2021 Biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana 2021. – 2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2021/160_Ak
Latvija
Noslēdzies
2021052727.05.2021 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā 2021.gadā Id: AS LVM DL_2021_186_I Noslēdzies
2021052525.05.2021 "Gājēju tiltiņa izbūve tūrisma vietā "Pūrciema baltā kāpa" Ziemeļkurzemes reģionā 2021. gadā" Id: AS LVM ZK_2021_187_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2021051818.05.2021 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2021. – 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2021_166_Ak Vērtēšanā
2021051717.05.2021 Meža meliorācijas sistēmas ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Viesītes iecirknī 2021.gadā Id: AS LVM DL_2021_176_B Noslēdzies
2021051414.05.2021 Vienkopus esošu atkritumu savākšana mežā Zemgales reģionā 2021.gadā Id: AS LVM Z_2021_171_I
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2021050808.05.2021 Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2021_165_Ak
Latvija
Noslēdzies
2021050606.05.2021 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Zemgales reģionā 2021.gadā Id: AS LVM Z_2021_163_I
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2021050606.05.2021 „Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2021.gadā” Id: AS LVM ZK_2021_167_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2021043030.04.2021 "Gājēju tiltiņa izbūve tūrisma vietās “Pūrciema baltā kāpa” un “Ugāles parks”" Id: AS LVM ZK_2021_154_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2021033030.03.2021 Pelēču purva takas un skatu platformas būvdarbi Dienvidlatgales reģionā 2021. gadā Id: AS LVM DL_2021_109_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m