Meža apsaimniekošanā nozīmīga loma ir atbilstošas tehnikas un aprīkojuma izmantošanai. Šajā sadaļā īsumā aprakstītas galvenās LVM prasības meža tehnikai un aprīkojumam.

 Prasības degvielas tvertnēm, kannām un zāģu ķēžu eļļai 

 Prasības kokmateriālu sagatavošanas tehnikas datorprogrammām 

 Tehniskās prasības mežizstrādes tehnikai 

 KTR failu analīzes programma

Esam sertificēti
BM certification iso