Statistiskie dati ir nozīmīgs informācijas avots uzņēmējdarbības novērtēšanai un plānošanai. Šajā sadaļā ir publicēts LVM mežizstrādes pakalpojumu sniedzēju kvalitātes indekss un meža mašīnu operatoru darba ražīguma statistika, kā arī mežizstrādes pakalpojuma izcenojumu maiņas nosacījumi un aprēķinos izmantoto kritēriju dinamika.

Esam sertificēti
BM certification iso