lvm DSC_0386_3-4AS „Latvijas valsts meži” ir uzticēta atbildība apsaimniekot valstij piederošos mežus. Meža vērtību saimnieciska izmantošana, saglabājot meža ekosistēmas veselīgumu, ir viens no svarīgākajiem meža apsaimniekošanas uzdevumiem. Mūsu īstenotās meža apsaimniekošanas prakses augsto novērtējumu apliecina PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) un FSC (Forest Stewardship Council) starptautiski atzīti meža apsaimniekošanas sertifikāti.  Atbildība, godīgums un tiekšanās uz attīstību ir mūsu uzņēmējdarbības vērtības, kuras izvirzām sev un sagaidām līdzvērtīgu attieksmi no Jums.

Meža izstrādes darbiem mēs pērkam mežizstrādes pakalpojumus no brīvā tirgū strādājošiem uzņēmumiem. Tādējādi nodrošinot iespēju valsts mežu apsaimniekošanā piedalīties gan valsts, gan privātajiem uzņēmumiem.

Mežizstrādes pakalpojumus mēs pērkam iepirkumu procedūrās, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. Uzņēmumus, kuri vēlas piedāvāt mežistrādes pakalpojumus, aicinām sekot līdzi izsludinātajām iepirkumu procedūrām. Labākai piedāvājumu sagatavošanai iesakām iepazīties ar mežizstrādes līgumu pielikumos norādītajām prasībām. Aktuālās iepirkumu procedūras un līgumu pielikumus Jūs atradīsiet attiecīgajās šīs mājas lapas sadaļās.

Vēlam veiksmi un aicinām uz sekmīgu sadarbību!

 

 

 

Esam sertificēti
BM certification iso