LVM mežizstrādes pakalpojumu līgumos noteikto darbu izcenojumu maiņas nosacījumi un aprēķinos izmantoto kritēriju dinamika.

 Darba izcenojumu cenu maiņas kritēriju dinamika 

 Mežizstrādes pakalpojumu līgumu cenu pārskatīšana 

 

 

Esam sertificēti

bm sertification

iso