LVM mežizstrādes pakalpojumu līgumos noteikto darbu izcenojumu maiņas nosacījumi un aprēķinos izmantoto kritēriju dinamika.

 Darba izcenojumu kritēriju maiņas dinamika 

 Mežizstrādes pakalpojumu līgumu cenu pārskatīšana 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m