Meža izstrādes darbu plānošana un izpilde mēdz būt sarežģīta normatīvo aktu, meža apsaimniekošanas sertifikācijas un uzņēmumu saimniecisko prasību dēļ. Šajā sadaļā atradīsiet ilustrētus izziņas materiālus labākai meža izstrādes darbu veikšanai.

 

Ilustrētie materiāli

 Koku skaita noteikšana, veicot mašinizētu jaunaudžu kopšanu 

 Krautuvju izvietošanas norādījumi 

 Krājas un jaunaudžu kopšanas ciršu modeļi 

 Mežmalu saglabāšanas principi 

 Šķērslaukuma tabulas 

 Cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes karšu pielikumu apzīmējumi 

 

Esam sertificēti
BM certification iso