!!! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018091414.09.2018 Biznesa informācijas analīzes un finanšu plānošanas risinājumu uzturēšana un pilnveidošana Id: AS LVM KV_2018_330_Ak
Rīga
Noslēdzies
2018091313.09.2018 Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Ziemeļkurzemes reģionā 2018. – 2021.gadā Id: AS LVM MI_2018_320_Ak
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018091010.09.2018 Sabiedrībai nozīmīgu vietu (esošu) labiekārtošana/uzturēšana Dienvidlatgales reģionā 2019.-2021. gadā Id: AS LVM DL_2018_329_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018090606.09.2018 ''Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Austrumvidzemes, Rietumvidzemes, Dienvidlatgales, Ziemeļlatgales, Zemgales un Dienvidkurzemes reģionā 2018.gadā'' Id: AS LVM AV_2018_315_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018083131.08.2018 Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019. – 2023. gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS MK_2018_310_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018082222.08.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Dudkiņas” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Strenču meža iecirknī Id: AS LVM MI_2018_307_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018081515.08.2018 Austrumvidzemes klientu centra ieeju vējtveru izbūve Id: AS LVM SP_2018_298_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018081414.08.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Meņģele" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_299_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018081313.08.2018 Kalendāru dienasgrāmatu izgatavošana un piegāde 2019.gadam Id: AS LVM SP_2018_296_P
Rīga
Noslēdzies
2018081010.08.2018 Meža autoceļa "Priežu ceļš" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_294_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018080303.08.2018 Par komplekso meža autoceļa “Paksītes ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Paksītes” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_284_Ak
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018071717.07.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Bebrulīcis” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī Id: AS LVM MI_2018_262_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018071616.07.2018 Par meža autoceļa "Leišu ceļa atzars" pārbūvi LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_268_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018071111.07.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_232_Ak
Latgale
Noslēdzies
2018071111.07.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_256_Ak
Kurzeme
Noslēdzies
2018070606.07.2018 Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts – grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē Id: AS LVM ZDZ_2018_231_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018062929.06.2018 Meža autoceļu atjaunošanas būvdarbi Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_244_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018062727.06.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Gulāni" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_249_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018060808.06.2018 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2019.-2023.gadā Id: AS LVM MS RP_2018_95_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018060101.06.2018 Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē ekspozīcijas objektu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Id: AS LVM RM_2018_199_I
Latvija
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m