iepirkumu sistema

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018081616.08.2018 Meža autoceļa "Vasejkalna ceļš" būve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_303_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018081515.08.2018 Austrumvidzemes klientu centra ieeju vējtveru izbūve Id: AS LVM SP_2018_298_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018081515.08.2018 Par meža autoceļa "Žubišķu ceļš" būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_300_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018081515.08.2018 Meža autoceļa "Vecdundagas ceļa atzars" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_301_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018081515.08.2018 Par meža autoceļa "Ķauķu ceļš" būvdarbu veikšanu Id: AS LVM MI_2018_302_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018081414.08.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā un Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_291_Ak
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018081414.08.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Meņģele" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_299_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018081313.08.2018 Kalendāru dienasgrāmatu izgatavošana un piegāde 2019.gadam Id: AS LVM SP_2018_296_P
Rīga
Noslēdzies
2018081313.08.2018 Jaunaudžu stumbru aizsardzības pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģiona Vecumnieku iecirknī 2018.gadā Id: AS LVM VD_2018_213_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018081010.08.2018 Meža autoceļa "Priežu ceļš" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_294_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018081010.08.2018 Meža autoceļa "Ambaiņu ceļš" būve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_295_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018080909.08.2018 Lauksaimniecības traktora iegāde ar lietota traktora atpirkšanu Id: AS LVM SS_2018_293_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018080909.08.2018 Meža autoceļa “Kurzemnieku ceļš” būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_292_I
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018080808.08.2018 AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM NĪP_2018_287_I
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018080707.08.2018 Meža autoceļa "Leišu ceļa atzars" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_289_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018080707.08.2018 Meža autoceļa "Mežsardziņu ceļš" būve LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_290_B
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018080606.08.2018 Derīgo izrakteņu ieguves vietu informatīvo un krautņu zīmju izgatavošana un piegāde Id: AS LVM ZDZ_2018_278_P
Latvija
Noslēdzies
2018080303.08.2018 Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_285_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018080303.08.2018 Par komplekso meža autoceļa “Paksītes ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Paksītes” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_284_Ak
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018080303.08.2018 Ziemas jaku piegāde Id: AS LVM SP_2018_276_P
Rīga
Noslēdzies
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m