iepirkumu sistema

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018091414.09.2018 Koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana meliorācijas grāvjos Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā Id: AS LVM RV_2018_335_I
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018091313.09.2018 Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Ziemeļkurzemes reģionā 2018. – 2021.gadā Id: AS LVM MI_2018_320_Ak
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018091313.09.2018 Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē objekta “Sabata vieta” būvprojekta izstrāde Id: AS LVM RM_2018_334_I
Rīga
Noslēdzies
2018091313.09.2018 Apauguma novākšanas pakalpojumi Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā Id: AS LVM AV_2018_331_I
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018091010.09.2018 Sabiedrībai nozīmīgu vietu (esošu) labiekārtošana/uzturēšana Dienvidlatgales reģionā 2019.-2021. gadā Id: AS LVM DL_2018_329_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018090606.09.2018 ''Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Austrumvidzemes, Rietumvidzemes, Dienvidlatgales, Ziemeļlatgales, Zemgales un Dienvidkurzemes reģionā 2018.gadā'' Id: AS LVM AV_2018_315_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018090505.09.2018 Liela diametra caurtekas "Debesnieku caurteka" atjaunošana Dienvidlatgales reģiona Aknīstes meža iecirknī Id: AS LVM MI_2018_316_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018090303.09.2018 Ziemas darba kombinezona bikšu piegāde Id: AS LVM SP_2018_318_P
Rīga
Noslēdzies
2018083131.08.2018 Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019. – 2023. gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS MK_2018_310_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018082929.08.2018 Apauguma novākšana Piebalgas iecikrnī 2018.gadā Id: AS LVM RV_2018_317_I
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018082828.08.2018 Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Lēdurgas koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana Id: AS LVM MI_2018_314_B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018082424.08.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Žulnieku masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_312_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018082424.08.2018 Par komplekso meža meliorācijas sistēmas “Tēvgārša” un meža autoceļa “Tēvgāršas ceļa turpinājums” būvdarbu būvuzraudzību Id: AS LVM MI_2018_311_I
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018082222.08.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Dudkiņas” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Strenču meža iecirknī Id: AS LVM MI_2018_307_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018082222.08.2018 Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana kūdras atradnei “Jegorovas purvs” Id: AS LVM ZDZ_2018_288_I Noslēdzies
2018082121.08.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Vidusdaugavas reģiona Ogres, Seces, Bauskas un Ērberģes iecirknī 2018.gadā Id: AS LVM VD_2018_308_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018082121.08.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Sviķu masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_309_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018082020.08.2018 Derīgo izrakteņu ieguves vietu informatīvo un krautņu zīmju izgatavošana un piegāde Id: AS LVM ZDZ_2018_304_P Noslēdzies
2018082020.08.2018 Koku, krūmu ciršana, stigu tīrīšana, atvašu un zāles pļaušana Ziemeļkurzemes reģionā 2018 Id: AS LVM ZK_2018_306_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018081616.08.2018 Meža autoceļa "Vasejkalna ceļš" būve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_303_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m