Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Zemgales reģiona Engures, Kandavas un Tērvetes iecirknī 2022. gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 31.08.2022
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2022/308_I

Iepirkuma priekšmets

Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Zemgales reģiona Engures, Kandavas un Tērvetes iecirknī 2022. gadā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.01.2023

Līguma izpildes vieta

Zemgale


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

13.09.2022, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/87745

Piedāvājuma atvēršana

Elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/87745

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso