Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2023. un 2024. gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 02.08.2022
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2022/271_Ak

Iepirkuma priekšmets

Konkursa priekšmets ir sešu šādu mežsaimniecībai raksturīgu pakalpojumu sniegšana: meža stādīšana 12 590 ha ha apjomā; atjaunoto meža platību papildināšana 1 830 ha apjomā; atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana 38 005 ha apjomā; jaunaudžu kopšana 40 805 ha apjomā; atjaunoto meža platību aizsardzība 20 740 ha apjomā; jaunaudžu stumbru aizsardzība 5 115 ha apjomā.

 

Aicinām piedalīties ieinteresēto piegādātāju sanāksmē 2022. gada 17. augustā plkst. 10.00. Sanāksme notiks klātienē Zemgales reģiona klientu centra (Loka maģistrāle 2M, Jelgava, LV-3004) zālē “Alnis” un Microsoft Teams tiešsaistē.
Sanāksmē LVM informēs par nolikuma noteikumiem, pakalpojumu sniegšanas kārtību un sadarbības partneru aptaujas rezultātiem, kā arī sniegs papildu informāciju un atbildēs uz jautājumiem par nolikumu.

 

Ieinteresētie piegādātāji, kuri vēlas piedalīties ieinteresēto piegādātāju sanāksmē tiešsaistē, līdz 2022. gada 16. augusta plkst. 17.00 elektroniski informē LVM Mežsaimniecība, Mežkopība mežkopības darbu ekspertu Juri Katreviču, tālrunis Nr. 29830492, elektroniskā pasta adrese: j.katrevics@lvm.lv, norādot ieinteresētā piegādātāja nosaukumu un elektroniskā pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt informāciju dalībai ieinteresēto piegādātāju sanāksmē.

 

Konkursa dokumentācija pieejamahttps://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/86187

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

1-gadīgs līgums - 31.12.2023. 2-gadīgs līgums - 31.12.2024.

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

09.09.2022, 12:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumu iesniegšana tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/86187

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursu sadaļā "Atvēršana".

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso