!!! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018100303.10.2018 Tirdzniecības kioska izgatavošana un uzstādīšana Id: AS LVM SS_2018_349_P
Latvija
Noslēdzies
2018100202.10.2018 Meža autoceļu būvprojektu izstrāde Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_347_I
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018100101.10.2018 Meža autoceļu būvprojektu izstrāde Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_346_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018092828.09.2018 Koksnes granulu piegāde Id: AS LVM SP_2018_345_P
Latvija
Noslēdzies
2018092828.09.2018 Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.-2022.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS MK_2018_338_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018092828.09.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Līvāni” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_342_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018092828.09.2018 Kūdras ģeoloģiskās izpētes darbu veikšana Id: AS LVM ZDZ_2018_313_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018092525.09.2018 Meža autoceļa “Micpapi - Rožukalns” būvprojekta izstrāde LVM Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_340_I
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018092525.09.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Posolnīcas masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_341_I
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018092121.09.2018 Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla piegāde 2019.gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS RP_2018_280_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018091919.09.2018 Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana Id: AS LVM NĪP_2018_332_B Noslēdzies
2018091919.09.2018 Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Dienvidkurzemes reģionā 2018. – 2021.gadā Id: AS LVM MI_2018_321_Ak
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018091919.09.2018 Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Ziemeļlatgales reģionā 2018. – 2021.gadā Id: AS LVM MI_2018_322_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018091818.09.2018 Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Dienvidlatgales reģionā 2018. – 2021.gadā Id: AS LVM MI_2018_323_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018091818.09.2018 Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Zemgales reģionā 2018. – 2021.gadā Id: AS LVM MI_2018_327_Ak
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018091717.09.2018 Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Vidusdaugavas reģionā 2018. – 2021.gadā Id: AS LVM MI_2018_326_Ak
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018091717.09.2018 Viena poligona laistāmā iekārta ar garās nakts tehnoloģisko aprīkojumu Mazsilu kokaudzētavā Id: AS LVM SS_2018_336_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018091717.09.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Žļaugas” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_333_Ak
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018091414.09.2018 Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Rietumvidzemes reģionā 2018. – 2021.gadā Id: AS LVM MI_2018_324_Ak
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018091414.09.2018 Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Austrumvidzemes reģionā 2018. – 2021.gadā. Id: AS LVM MI_2018_325_Ak
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m