AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā

LVM piedāvā apaļos kokmateriālus 10 620 000 m3 apjomā piegādēm 2022.-2024. gadā (katru gadu 3 540 000 m3).

Piedāvātie apaļo kokmateriālu produkti:

 • egles un priedes II šķiras zāģbaļķi;
 • priedes I šķiras zāģbaļķi 28 cm<;
 • bērza finierkluči 18 cm<;
 • jauktu koku tehnoloģiskā koksne.
 • Apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā.

  Apaļos kokmateriālus LVM pārdod dinamiskā cenu piedāvājuma veidā tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP). Informatīvs materiāls par dinamisko cenu piedāvājumu, t.sk. par pieteikšanos apaļo kokmateriālu iegādei, pieejams LVM mājas lapā -  ŠEIT.

  Piedāvājumu iesniegšana/pieteikšanās apaļo kokmateriālu iegādei dinamiskajā cenu piedāvājumā: no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 3. novembrim.

  Informācija par apaļo kokmateriālu pamatapjomu pieejama SPP no 2021. gada 5. novembra plkst.13:00.

  Kontaktpersonas līdz 2021. gada 8. novembrim ieskaitot:
  LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv;
  LVM Mežsaimniecība vecākais pārdošanas speciālists Aldis Mežals, tālr. 29182196, elektroniskā pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.
   
  Kontaktpersona no 2021. gada 9. novembra ir LVM klientu apkalpošanas speciālists/klientu attiecību vadītājs.
   
  2021. gada 1. novembrī apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājuma 3. pielikuma 2.2. punktā veikts precizējums.
  Ar mērķi precizēt pārdošanas piedāvājumā noteikto līguma kopējā apjoma izpildes nosacījumu un brāķa cenas piemērošanas principu, precizēti pārdošanas piedāvājuma noteikumi, papildinot 3.pielikumu “Piegādes līguma projekts” ar 3.8.punktu. Līguma projekts ar precizējumu pievienots pielikumā.
   
  Lai paātrinātu pārdošanas procesa norisi, no 2021. gada 29. novembra piedāvājumu iesniegšana papildapjoma pārdošanas etapos tiek plānota vienu reizi stundā (atbilstoši ir veikti grozījumi pārdošanas piedāvājuma 4.10. punktā un SPP Pārdošanas procedūras cilnē “Aprēķinu laiki” norādīti pulksteņa laiki).

  Esam sertificēti

  SC ISO 50001 m