AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums ilgāka termiņa sadarbībai piegādēm 2022. – 2024. gadā

LVM piedāvā apaļos kokmateriālus 10 620 000 m3 apjomā piegādēm 2022.-2024. gadā (katru gadu 3 540 000 m3).

Piedāvātie apaļo kokmateriālu produkti:

  • egles un priedes II šķiras zāģbaļķi;
  • priedes I šķiras zāģbaļķi 28 cm<;
  • bērza finierkluči 18 cm<;
  • jauktu koku tehnoloģiskā koksne.

Apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā.

Apaļos kokmateriālus LVM pārdod dinamiskā cenu piedāvājuma veidā tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP). Informatīvs materiāls par dinamisko cenu piedāvājumu, t.sk. par pieteikšanos apaļo kokmateriālu iegādei, pieejams LVM mājas lapā -  ŠEIT.

Piedāvājumu iesniegšana/pieteikšanās apaļo kokmateriālu iegādei dinamiskajā cenu piedāvājumā: no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 3. novembrim.

Informācija par apaļo kokmateriālu pamatapjomu pieejama SPP no 2021. gada 5. novembra plkst.13:00.

Kontaktpersonas līdz 2021. gada 8. novembrim ieskaitot:
LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv;
LVM Mežsaimniecība vecākais pārdošanas speciālists Aldis Mežals, tālr. 29182196, elektroniskā pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.
 
Kontaktpersona no 2021. gada 9. novembra ir LVM klientu apkalpošanas speciālists/klientu attiecību vadītājs.
 
2021. gada 1. novembrī apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājuma 3. pielikuma 2.2. punktā veikts precizējums.
Ar mērķi precizēt pārdošanas piedāvājumā noteikto līguma kopējā apjoma izpildes nosacījumu un brāķa cenas piemērošanas principu, precizēti pārdošanas piedāvājuma noteikumi, papildinot 3.pielikumu “Piegādes līguma projekts” ar 3.8. punktu. Līguma projekts ar precizējumu pievienots pielikumā.
 
Lai paātrinātu pārdošanas procesa norisi, no 2021. gada 29. novembra piedāvājumu iesniegšana papildapjoma pārdošanas etapos tiek plānota vienu reizi stundā (atbilstoši ir veikti grozījumi pārdošanas piedāvājuma 4.10. punktā un SPP Pārdošanas procedūras cilnē “Aprēķinu laiki” norādīti pulksteņa laiki).
 
Lai nodrošinātu pārdošanas procesa noslēgšanos decembrī, ražošanas plānošanu 2022. gadam un mazinātu piegāžu pārtraukuma risku 2022. gada janvārī, pārdošanas piedāvājumā tiek veikti grozījumi (pārdošanas piedāvājums ar 2021. gada 10. decembrī veiktiem grozījumiem pielikumā):
  • sākot ar 2021. gada 11. decembra plkst.10:00 katrā nākamajā papildapjoma pārdošanas etapā Pretendentam ir iespēja palielināt cenu priedes un egles II šķiras zāģbaļķiem, ievērojot principu, ka minimālais cenas palielinājums nav mazāks kā 0.90 EUR/m3 (jauni punkti pārdošanas piedāvājumā - 4.13.4.2. un 4.13.4.3.);
  • sākot ar 2021. gada 13. decembri līdz procesa noslēgšanās brīdim papildapjoma starprezultātu aprēķini tiek plānoti ik pēc 45 minūtēm, t.i. plkst.:  9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00; 16:45, vienpadsmit reizes katrā darba dienā (precizējums pārdošanas piedāvājuma 4.10.3. punktā un jauns punkts - 4.10.4.);
  • sākot ar 2021. gada 13. decembri, saīsināts prognozēto starprezultātu aprēķinu laiks uz 25 minūtēm (papildinājums pārdošanas piedāvājuma 4.15. punktā);
  • sākot ar 2021. gada 14. decembra plkst. 22:00 katrā nākamajā papildapjoma pārdošanas etapā Pretendentam ir iespēja palielināt cenu priedes un egles II šķiras zāģbaļķiem, ievērojot principu, ka minimālais cenas palielinājums nav mazāks kā 1.50 EUR/m3 (jauns punkts pārdošanas piedāvājumā - 4.13.4.4.).
Lai minimālo cenas palielinājumu 1.50 EUR/m3 ieviestu par vienu dienu vēlāk, 2021. gada 14. decembrī tiek veikti grozījumi pārdošanas piedāvājuma 4.13. punktā: sākot ar 2021. gada 15.decembra plkst. 22:00 katrā nākamajā papildapjoma pārdošanas etapā Pretendentam ir iespēja palielināt cenu priedes un egles II šķiras zāģbaļķiem, ievērojot principu, ka minimālais cenas palielinājums nav mazāks kā 1.50 EUR/m3.
 
Pircēju aktivitāte joprojām ir augsta, tāpēc, lai veicinātu priedes un egles II šķiras zāģbaļķu pārdošanas procesa noslēgšanos decembrī, nodrošinot pēc iespējas kvalitatīvu ražošanas plānošanu 2022. gadam, un mazinātu piegāžu pārtraukuma risku 2022. gada janvārī, 2021. gada 20. decembrī tiek pieņemts lēmums,  ka sākot ar 2021. gada 21. decembra plkst. 22:00 katrā nākamajā papildapjoma pārdošanas etapā Pretendentam ir iespēja palielināt cenu priedes un egles II šķiras zāģbaļķiem, ievērojot principu, ka minimālais cenas palielinājums nav mazāks kā 3.00 EUR/m3 (grozījumi pārdošanas piedāvājuma 4.13.4. punktā).

Pievienotie materiāli

Esam sertificēti
BM certification iso