Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2023032727.03.2023 Augu aizsardzības līdzekļu – feromonu dispenseru, piegāde 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/70_P
Latvija
Noslēdzies
2023032222.03.2023 Kvadriciklu piegāde meža ugunsdzēsības vajadzībām Id: AS LVM MS MK 2023/42_Ak
Rīga
Noslēdzies
2023032121.03.2023 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/67_I
Ziemeļlatgale (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023032020.03.2023 Stumbru aizsargspirāļu noņemšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/65_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023031717.03.2023 Repelentu un aizsargspirāļu pagaidu uzglabāšana, izkraušana un izsniegšana Dienvidkurzemes, Ziemeļkurzemes un Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MS MK 2023/72_I
Rietumvidzeme (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023031515.03.2023 “Tūrisma vietu uzturēšana 2023. – 2024. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/27_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023031313.03.2023 Feromonu slazdu izvietošana 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/32_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023020808.02.2023 Augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu, 2023. – 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/406_Ak Noslēdzies
2022122929.12.2022 Mineralizēto joslu kopšana 2023. – 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/403_Ak Noslēdzies
2022122828.12.2022 Tūrisma vietas “Ziemassvētku kauju vietas” uzturēšana Zemgales reģionā 2023.-2025. gadā Id: AS LVM Z_2022/405_I
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2022122020.12.2022 Latvāņu ierobežošana 2023. - 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/404_Ak Noslēdzies
2022121919.12.2022 Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Dienvidlatgales reģionā 2023. - 2025.gadā Id: AS LVM MS MK 2022/394_Ak Noslēdzies
2022120505.12.2022 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2022/389_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2022102525.10.2022 Putnu būru tīrīšana Vidusdaugavas reģionā 2022.gadā Id: AS LVM VD_2022_376_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2022102121.10.2022 Tūrisma vietu uzturēšana Dienvidlatgales reģionā 2023. - 2025.gadā Id: AS LVM DL_2022/359_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2022083131.08.2022 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Zemgales reģiona Engures, Kandavas un Tērvetes iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM MS MK_2022/308_I
Zemgale
Noslēdzies
2022082626.08.2022 Dabas lieguma “Čertoka ezers” labiekārtojuma elementu projektēšanas pakalpojumu sniegšana 2022. gadā Id: AS LVM DL 2022/293_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2022082323.08.2022 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Sventes un Ābeļu iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM DL_2022_302_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2022080202.08.2022 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2023. un 2024. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/271_Ak Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso