Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2023080303.08.2023 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojums ar mazjaudas tehniku Id: AS LVM MS RP_2023_145_Ak Noslēdzies
2023070505.07.2023 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2024. un 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/157_Ak Noslēdzies
2023062828.06.2023 Ūdens ņemšanas vietu pārtīrīšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/162_B
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060909.06.2023 Koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/141_Ak
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060707.06.2023 Stigu tīrīšana, krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/108_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060505.06.2023 “Tūrisma vietu labiekārtošana 2023.gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/78_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023060202.06.2023 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/117_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023051818.05.2023 Apauguma novākšana meža zemēs un meliorācijas grāvjos 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2023/107_I
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023042828.04.2023 Augu aizsardzības līdzekļu piegāde 2023. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2023/68_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023042828.04.2023 Eiropas Savienības nozīmes biotopu un aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/50_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2023041818.04.2023 Meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2023/84_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023040101.04.2023 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi bojātu koku cirsmās 2023.–2028.gadā Id: AS LVM MS RP_2023_58_Ak
Latvija
Noslēdzies
2023031515.03.2023 “Tūrisma vietu uzturēšana 2023. – 2024. gadā” Id: AS LVM MS MK 2023/27_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2023020808.02.2023 Augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu, 2023. – 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/406_Ak Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso