Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2022122323.12.2022 Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2023. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/409_I
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2022122020.12.2022 Latvāņu ierobežošana 2023. - 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/404_Ak Noslēdzies
2022121919.12.2022 Prettiesiski novietotu atkritumu savākšana mežā Dienvidlatgales reģionā 2023. - 2025.gadā Id: AS LVM MS MK 2022/394_Ak Noslēdzies
2022120505.12.2022 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšana 2023.gadā Id: AS LVM MS MK 2022/389_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2022112121.11.2022 Enerģētiskās koksnes pievešanas, šķeldošanas un šķeldas transportēšanas pakalpojumu sniegšana 2023.-2026.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2022_337_Ak Vērtēšanā
2022111212.11.2022 Mašinizēta meža stādīšana un sēšana, un augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu, 2023. – 2025. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/365_Ak Noslēdzies
2022110303.11.2022 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2022. – 2024.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2022_332_Ak Vērtēšanā
2022102525.10.2022 Putnu būru tīrīšana Vidusdaugavas reģionā 2022.gadā Id: AS LVM VD_2022_376_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2022102525.10.2022 Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2023. gadā Id: AS LVM MS RP_2022_342_Ak Vērtēšanā
2022102121.10.2022 Tūrisma vietu uzturēšana Dienvidlatgales reģionā 2023. - 2025.gadā Id: AS LVM DL_2022/359_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2022100707.10.2022 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļlatgales reģiona Lubānas iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM ZL_2022/344_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2022092929.09.2022 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Austrumvidzemes reģiona Silvas iecirknī 2022. un 2023. gadā Id: AS LVM AV_2022/343_I
Austrumvidzeme (MS)
Vērtēšanā
2022092626.09.2022 Ceļa zīmju izgatavošana un piegāde 2022. gadā Id: AS LVM MS RP_2022_319_I
Rīga
Noslēdzies
2022083131.08.2022 Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Zemgales reģiona Engures, Kandavas un Tērvetes iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM MS MK_2022/308_I
Zemgale
Noslēdzies
2022082626.08.2022 Dabas lieguma “Čertoka ezers” labiekārtojuma elementu projektēšanas pakalpojumu sniegšana 2022. gadā Id: AS LVM DL 2022/293_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2022082323.08.2022 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Sventes un Ābeļu iecirknī 2022. gadā Id: AS LVM DL_2022_302_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2022080202.08.2022 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2023. un 2024. gadā Id: AS LVM MS MK 2022/271_Ak Noslēdzies
2022072222.07.2022 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi kopšanas cirtē 2022.gadā (atkārtots) Id: AS LVM MS RP_2022_256_Ak Noslēdzies
2022061717.06.2022 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumi 2022. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK 2022/210_Ak
Latvija
Noslēdzies
2022052424.05.2022 Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2022. – 2026.gadā Id: AS LVM MS RP_2022_120_Ak
Latvija
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso