Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2021032626.03.2021 Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, ar kausu un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2021. un 2022. gadā Id: AS LVM MS MK_2021_80_Ak Noslēdzies
2021032323.03.2021 Repelenta “Trico” piegāde 2021. – 2025. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS MK_2021_87_Ak
Latvija
Noslēdzies
2021031717.03.2021 Brīdinājuma zīmju uzstādīšana Id: AS LVM MS MK_2021_92_B
Latvija
Noslēdzies
2021030505.03.2021 Informatīvo zīmju piegāde 2021. gadā Id: AS LVM MS MK_2021_84_Ak
Latvija
Noslēdzies
2021022525.02.2021 Feromonu slazdu izlikšana Vidusdaugavas reģionā 2021. gadā Id: AS LVM VD_2021_60_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2021022222.02.2021 Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2021. – 2022. gadā Id: AS LVM MS RP_2021_55_Ak
Latvija
Noslēdzies
2021021212.02.2021 Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2021. – 2024. gadā Id: AS LVM MS RP_2020_292_Ak
Latvija
Noslēdzies
2021020303.02.2021 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģiona Alsungas, Krīvukalna, Rendas, Ventas un Pampāļu iecirknī 2021.gadā Id: AS LVM DK_2021_43_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2021012828.01.2021 Meža meliorācijas sistēmas "Maltu kraujas MMS grāvji" ikdienas uzturēšanas darbi Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī 2021.gadā" (PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA ELEKTRONISKI) Id: AS LVM AV 2021_33_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2021012727.01.2021 Jaunaudžu stumbru aizsargspirāļu noņemšana Ziemeļkurzemes reģionā 2021.gadā Id: AS LVM ZK_2021_25_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2021012525.01.2021 Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi bojātu koku cirsmās 2021.gadā Id: AS LVM MS RP_2020_346_Ak
Latvija
Noslēdzies
2021012020.01.2021 Apauguma novākšanas pakalpojumu sniegšana 2021. gadā Id: AS LVM MS MK_2021_7_Ak
Latvija
Noslēdzies
2021010808.01.2021 Koku un krūmu izciršana meliorācijas sistēmās Rietumvidzemes reģionā 2021.gadā Id: AS LVM RV_2021_6_I (IESNIEGŠANA ELEKTRONISKI)
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2020121818.12.2020 Koksnes produktu ražošanas procesā radušos risu līdzināšana no 2021. – 2024.gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2020_380_Ak Noslēdzies
2020112626.11.2020 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumi Dienvidkurzemes, Dienvidlatgales, Ziemeļlatgales un Vidusdaugavas reģionā 2021. – 2023. gadā Id: AS LVM MS MK_2020_340_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Ziemeļlatgale (MS)
Vidusdaugava (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2020112525.11.2020 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Austrumvidzemes reģiona Silvas un Sikšņu iecirknī 2021.gadā Id: AS LVM AV_2020_361_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2020112424.11.2020 Koku, krūmu izciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2021. gadā Id: AS LVM MS MK_2020_353_I Noslēdzies
2020082121.08.2020 Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2021.-2023.gadā Id: AS LVM MS MK_2020_248_Ak Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m