Datums Nosaukums
2019010808.01.2019 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
2018071717.07.2018 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra
2019031818.03.2019 Darba izcenojumu kritēriju maiņas dinamika
2018052828.05.2018 Darba ražīguma tabulas GC KKC 2017-2023
2019031313.03.2019 Darbu izpildē iesaistītās tehnikas un personāla saraksta grozījumu veidlapa
2014032121.03.2014 Darbu nodošanas pieņemšanas akts
2017033131.03.2017 Enerģētiskās koksnes krautuvju izveidošanas un kautnēšanas vadlīnijas
2017033131.03.2017 Enerģētiskās koksnes krautuvju izveidošanas un kautnēšanas vadlīnijas (pielikums - Matrica)
2019022828.02.2019 Forvardera atskaišu WEB ievade
2014032121.03.2014 Forvardera darba laika atskaite
2015100606.10.2015 Forvardera darba laika atskaite enerģētiskai koksnei (ber.m3)
2015101313.10.2015 Forvardera darba laika atskaite enerģētiskās koksnes cirtēs (m3)
2016092222.09.2016 Harvestera darba laika reģistrēšanas norādījumi
2018122828.12.2018 Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas
2014032121.03.2014 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2016040404.04.2016 Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas noradījumi
2018010808.01.2018 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (individuāli 0.75)
2018010808.01.2018 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (individuāli 1.00)
2014032121.03.2014 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (pēc kraujmēra)
2019010202.01.2019 Koksnes piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m