Datums Nosaukums
2014032121.03.2014 Krājas kopšanas cirtes izpildes pārbaužu procedūra
2019031212.03.2019 Kritēriji piemaksas saņemšanai EK 2019-2024
2018122828.12.2018 Kritēriji piemaksas saņemšanai KKC 2017-2021
2018060808.06.2018 Kritēriji piemaksas saņemšanai KKC 2019-2023
2018032222.03.2018 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai parauglaukumos
2016122222.12.2016 Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai
2019031313.03.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas ciršu izpildei
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi bojātu koku izlases cirsmās
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi krājas kopšanas cirsmās
2014032121.03.2014 Mežizstrādes uzdevums
2015121414.12.2015 Motorzāģa operatora pārbaudes akts
2015100101.10.2015 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos
2014032121.03.2014 Norādījumi darba aizsardzībā meža darbos
2015100101.10.2015 Norādījumi koku bojājumu novēršanai
2015022525.02.2015 Pakāpenisko un izlases ciršu mežizstrādes norādījumi
2018080202.08.2018 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts (.docx)
2017032323.03.2017 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts (.xlsx)
2019071717.07.2019 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts EK
2015100101.10.2015 Pievešanas apstākļu noteikšanas vadlīnijas
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m