Datums Nosaukums
2022110707.11.2022 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite
2022110707.11.2022 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (pēc kraujmēra)
2022062929.06.2022 Koksnes produktu piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2021051818.05.2021 Krājas kopšanas cirtes izpildes pārbaudes veidlapa
2021051818.05.2021 Krājas kopšanas cirtes izpildes pārbaužu procedūra
2020120909.12.2020 Kritēriji piemaksas saņemšanai EK 2019-2024
2022031616.03.2022 Kritēriji piemaksas saņemšanai KC_2022
2021062121.06.2021 Kritēriji piemaksas saņemšanai MJ 2021 - 2025
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc koku skaita
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc meža izmaiņu taksācijas metodes parauglaukumos
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā
2021121515.12.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā Krājas kopšanas cirtēs
2021110303.11.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā Meža infrastruktūras objektos
2016122222.12.2016 Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai
2019100202.10.2019 Maksājumi par tehnikas pārvietošanu
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi bojātu koku izlases cirsmās
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi krājas kopšanas cirsmās
2014032121.03.2014 Mežizstrādes uzdevums
2015121414.12.2015 Motorzāģa operatora pārbaudes akts
Esam sertificēti

bm sertification

iso