Datums Nosaukums
2022070808.07.2022 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
2022082424.08.2022 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (Apses, Melnalkšņa zāģbaļķi)
2022082424.08.2022 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (Papīrmalka, Tehnoloģiskā koksne, Malka)
2022082424.08.2022 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (Taras kluči, 3.šķiras zāģbaļķi)
2018071717.07.2018 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra
2020112727.11.2020 Cirsmu robežu marķēšanas buklets
2019052020.05.2019 Darba izcenojumu kritēriju maiņas dinamika
2020102222.10.2020 Darba ražīguma tabulas GC KKC 2017-2023
2019052020.05.2019 Darbu izpildē iesaistītās tehnikas un personāla saraksta grozījumu veidlapa
2014032121.03.2014 Darbu nodošanas pieņemšanas akts
2019022828.02.2019 Forvardera atskaišu WEB ievade
2014032121.03.2014 Forvardera darba laika atskaite
2016092222.09.2016 Harvestera darba laika reģistrēšanas norādījumi
2019121313.12.2019 Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas
2014032121.03.2014 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2016040404.04.2016 Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas noradījumi
2022110707.11.2022 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite
2022110707.11.2022 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (pēc kraujmēra)
2022062929.06.2022 Koksnes produktu piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2022120707.12.2022 Kritēriji piemaksas saņemšanai AC_2023_2027
Esam sertificēti
BM certification iso