Datums Nosaukums
2019010808.01.2019 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
2018071717.07.2018 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra
2019052020.05.2019 Darba izcenojumu kritēriju maiņas dinamika
2018052828.05.2018 Darba ražīguma tabulas GC KKC 2017-2023
2019052020.05.2019 Darbu izpildē iesaistītās tehnikas un personāla saraksta grozījumu veidlapa
2014032121.03.2014 Darbu nodošanas pieņemšanas akts
2019022828.02.2019 Forvardera atskaišu WEB ievade
2014032121.03.2014 Forvardera darba laika atskaite
2016092222.09.2016 Harvestera darba laika reģistrēšanas norādījumi
2018122828.12.2018 Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas
2014032121.03.2014 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2016040404.04.2016 Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas noradījumi
2019032727.03.2019 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite
2014032121.03.2014 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (pēc kraujmēra)
2019080202.08.2019 Koksnes piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2016020202.02.2016 Kritēriji piemaksas saņemšanai GC 2016-2021
2018122828.12.2018 Kritēriji piemaksas saņemšanai GC 2017-2021
2018060808.06.2018 Kritēriji piemaksas saņemšanai GC 2019-2023
2018032222.03.2018 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai parauglaukumos
2016122222.12.2016 Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m