Datums Nosaukums
2023121919.12.2023 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
2023121919.12.2023 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (Apses, Melnalkšņa zāģbaļķi)
2023121919.12.2023 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (Finierkluči)
2023121919.12.2023 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (Papīrmalka, Tehnoloģiskā koksne, Malka)
2023121919.12.2023 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (Taras kluči, 3.šķiras zāģbaļķi)
2018071717.07.2018 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra
2020112727.11.2020 Cirsmu robežu marķēšanas buklets
2019052020.05.2019 Darba izcenojumu kritēriju maiņas dinamika
2020102222.10.2020 Darba ražīguma tabulas GC KKC 2017-2023
2019052020.05.2019 Darbu izpildē iesaistītās tehnikas un personāla saraksta grozījumu veidlapa
2014032121.03.2014 Darbu nodošanas pieņemšanas akts
2024031111.03.2024 Forvardera atskaišu WEB ievade
2014032121.03.2014 Forvardera darba laika atskaite
2016092222.09.2016 Harvestera darba laika reģistrēšanas norādījumi
2023112222.11.2023 Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas
2014032121.03.2014 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2016040404.04.2016 Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas noradījumi
2024062525.06.2024 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite
2024010505.01.2024 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (pēc kraujmēra)
2024010505.01.2024 Koksnes produktu piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
Esam sertificēti
BM certification iso