Datums Nosaukums
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2014032121.03.2014 Rotstopa lietošanas kvalitātes prasības
2014032121.03.2014 Rotstopa lietošanas kvalitātes prasības 2_pielikums
2022061515.06.2022 Stumbra sagarumošanas (APT) failu uzstādījumu standarts
2020072121.07.2020 Vadlīnijas harvestera veltņu iespiedumu un atzarošanas nažu kontrolei
2022041111.04.2022 Vides aizsardzības prasības meža darbos
Esam sertificēti

bm sertification

iso