Datums Nosaukums
2023011919.01.2023 Kritēriji piemaksas saņemšanai AC_2023_2027
2023100202.10.2023 Kritēriji piemaksas saņemšanai AC_2024_2028
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc koku skaita
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc meža izmaiņu taksācijas metodes parauglaukumos
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā
2023090606.09.2023 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā Krājas kopšanas cirtēs
2021110303.11.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā Meža infrastruktūras objektos
2016122222.12.2016 Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai
2020020404.02.2020 Lazdu zāģēšanas vadlīnijas
2019100202.10.2019 Maksājumi par tehnikas pārvietošanu
2022112929.11.2022 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2014032121.03.2014 Mežizstrādes uzdevums
2015111010.11.2015 Mobilās aplikācijas lietotāja instrukcija
2015121414.12.2015 Motorzāģa operatora pārbaudes akts
2015100101.10.2015 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos
2014032121.03.2014 Norādījumi darba aizsardzībā meža darbos
2015100101.10.2015 Norādījumi koku bojājumu novēršanai
2015022525.02.2015 Pakāpenisko un izlases ciršu mežizstrādes norādījumi
2018080202.08.2018 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts (.docx)
2017032323.03.2017 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts (.xlsx)
Esam sertificēti
BM certification iso