ae d 152241

Kvalitatīvs jaunums meža stādmateriālam:

 • ietvarstādi,
 • kailsakņu stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu.

Ietvarstādi jeb konteinerstādi ir stādi, kurus atšķirībā no kailsakņu stāda iestāda kopā ar kūdras substrāta kubiņu, kurā tas audzis. Stādam raksturīgs pareizi orientēts sakņu kamols, kas viegli izņemams no tā sauktā konteinera jeb 90120 cm3 liela plastmasas trauciņa.

Ietvarstādu izaudzēšanas tehnoloģija būtiski atšķiras no kailsakņu stādu tehnoloģijas. Pati būtiskākā  atšķirība ir tā, ka stāds netiek traumēts, pārstādot mežā, un mazāk cieš no nelabvēlīgiem vides apstākļiem ieaugšanas laikā.

Izmantojot  ietvarstādus meža mākslīgajā atjaunošanā un lauksaimniecības zemju apmežošanā, jūs iegūsiet šādas priekšrocības:

 • pagarināsies stādīšanas periods – gandrīz visu veģetācijas periodu,
 • stādīšanas tehnoloģija mežā ļaus panākt augstu darba ražīgumu – 1500 līdz 2000 stādu dienā vienam cilvēkam, tā patērējot vidēji divas cilvēkdienas 1 ha meža mākslīgajā atjaunošanā,
 • stādīšana ar oriģinālo stādāmo stobru un stādu pārnēsājamo jostu ir ērta un kvalitatīva – nav jāliec mugura,
 • stādi neiežūst pārvadāšanas un izstādīšanas  procesā,
 • pārstādot no kokaudzētavas mežā, tiek saglabāts netraumēts sakņu kamols un spurgaliņas,
 • konteinerligzdiņa nodrošina pareizu sakņu veidošanos, ko panāk ar vertikālām iežmaugām konteinera sānos un gaisa sakņu atgriešanu – izveidojas tā sauktā sakņu vertikālā orientācija,
 • pirmajā augšanas gadā stāds ir nodrošināts ar daļu no nepieciešamajām barības vielām, kas nodrošina tā straujāku izaugšanu no nezāļu apdraudētā apēnojuma, tā saīsinot kopšanas perioda ilgumu,
 • mikorizas sēnes, kas izveidojušās uz sakņu kamola, stādiem nodrošina meža videi raksturīgo mikrofloru,
 • nepastāv sēklu un stādu zudumi nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (smilšu virpuļi, stipras lietus gāzes),
 • stādu izaudzēšanā tiek izmantotas augstas kvalitātes sēklas, kas iegūtas meža selekcijas rezultātā, tā paaugstinot mežaudžu produktivitāti.

Īpaši nozīmīgs kvalitatīvs jaunums ātri aizzeļošu platību atjaunošanā ir kailsakņu stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu:

Tie ir egles stādi, kas vienu gadu audzēti kā ietvarstādi siltumnīcā un vasaras otrajā pusē pārstādīti (pārskoloti) laukā ar speciālu pārskolojamo mašīnu, lai tālāk audzētu 1–2 gadus atklātā laukā. Tehnoloģijas rezultātā iegūstam kailsakņu stādus ar bagātu sakņu sistēmu, kas:

 • samazina sakņu iežūšanas iespējas,
 • uzlabo stādu ieaugšanu mežā,
 • paātrina stādu augšanu pirmajos gados, samazinot kopšanas izmaksas.
Esam sertificēti
BM certification iso