Meža atjaunošanai – tikai piemērotas izcelsmes reproduktīvo materiālu!

Tāpat kā, izvēloties lauksaimniecības kultūraugu šķirni, ir svarīgas tās īpašības un piemērotība audzēšanas apstākļiem, arī mežsaimniecībā svarīgi ir izvēlēties piemērotas izcelsmes materiālu meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai.

Atbilstoši LR MK noteikumiem par meža reproduktīvo materiālu, Latvijai ir noteikti provenienču jeb izcelsmju apgabali visām mežsaimnieciski nozīmīgajām koku sugām.

Priedei tie ir divi – austrumu un rietumu, eglei pat četri – austrumu, centrālais, ziemeļu un rietumu. Minētie noteikumi arī nosaka, kura izcelsmes apgabala stādāmais  materiāls ir piemērotāks katrā konkrētajā gadījumā. Šo noteikumu mērķis ir novērst nepiemērota reproduktīvā materiāla izmantošanu mežsaimniecībā.

Ar parastās priedes izcelsmes apgabalu piemērotības Latvijas apstākļiem pētījumiem Latvijas valsts mežzinātnes institūts „Silava” nodarbojas jau vairāk nekā trīsdesmit gadu. Šajā laikā ir gūtas vērtīgas atziņas, kas apkopotas doktora Imanta Baumaņa pētījumā.

No tā svarīgākās atziņas ir šādas:

  • Krievijas vidienes un Ukrainas izcelsmes priedes nespēj pielāgoties Latvijas apstākļiem un skujbires un dzinumu vēža ietekmē iet bojā;
  • Polijas un Vācijas priedes samērā labi aug Latvijas rietumu un centrālajā daļā, bet ir jūtīgāki pret skujbiri, mazāks saglabājušos kociņu skaits, stumbri ir līkumaināki un resnākiem zariem;
  • Zviedrijas izcelsmes priedes ir ar kvalitatīvu stumbru un tieviem zariem, taču to augšanas gaita ir lēnāka, mazāka koksnes krāja kā Latvijas izcelsmes priedēm;
  • Latvijā labākās ir Misas, Zvirgzdes, Priedaines un Smiltenes populāciju priedes;
  • Ieteicamāk meža atjaunošanai izmantot selekcionētu materiālu, kur sēklas iegūtas īpašās sēklu plantācijās, šādas mežaudzes ir ražīgākas vidēji par 15 – 20 %, stumbri ir taisnāki nekā vietējo mežaudžu pēcnācējiem.

Tā kā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā šobrīd „vārti ir vaļā” arī ES izaudzētajiem meža stādiem, aicinu meža īpašniekus būt uzmanīgiem piedāvātā materiāla izvēlē. Kļūdīšanās atsauksies līdz pat simts gadus tālā nākotnē, kad mežs nāks cērtams. Kaut arī pirmās sekas būs manāmas jau pēc gadiem trīsdesmit.

Lai pārliecinātos, ka iegādātais meža atjaunošanas materiāls ir piemērots jūsu vajadzībām, iegādes laikā nepieciešams pieprasīt uzrādīt Valsts meža dienesta izsniegto sertifikātu, kurā tiek norādīta gan tā kvalitāte, gan veselība, gan izcelsme. Šāds sertifikāts ir obligāta prasība, ja meža reproduktīvais materiāls tiek piedāvāts pārdošanā. Gadījumos, ja pārdevējs sertifikātu uzrādīt nevar, vajadzētu būt piesardzīgam un atturēties no iegādes.

Ko nozīmē nepiemērota izcelsme, mēs varam uzskatāmi redzēt pie Babītes Rīgas – Ventspils šosejas malā, kur starp kvalitatīvām vietējām priedēm viegli ir ieraugāmas izteikti līkumainas un mazražīgas vairāk nekā simts gadus vecas Darmštates izcelsmes Vācijas priedes. Tās, protams, ir interesantas varbūt māksliniekiem, bet ko par šādas kvalitātes stumbriem teiks kokrūpnieki?

 Mežs gatavs ciršanai 20 gados 

Esam sertificēti
BM certification iso