AS "Latvijas valsts meži" meža stādu ražošanas un realizācijas process -  ietvarstādiem un kailsakņu stādiem ar uzlabotu sakņu sistēmu sertificēts atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām.  Sertifikāts ir apliecinājums tam, ka gadu gaitā izstrādātā un pilnveidotā uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma atbilst starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem, kas, savukārt, uzņēmuma klientiem nodrošina pieeju augstvērtīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem.

Savā ražošanā mēs sekojam līdzi stādu audzēšanas procesam no sēklas līdz gatavam iepakotam un realizētam stādam. Audzēšanas un stādu izcelsmes izsekojamība ir nodrošināta visos kokaudzētavas audzēšanas cikla posmos.

Ietvarstādu un kailsakņu stādu ar uzlabotu sakņu sistēmu ražošanas process  nodrošina stādu izcelsmes izsekojamību  - no sēklas līdz stādam, kas ir svarīgi meža īpašniekam un pārvaldītājam. Katrā ģeogrāfiskajā apvidū tiek piedāvāti visatbilstošākās izcelsmes stādi, tā nodrošinot nākotnes meža vislielāko iespējamo produktivitāti.

Sēklu ieguve notiek no sēklu plantācijām ar iespējami augstāko ģenētisko vērtību.

Sertifikāts saņemts darbības sfērā -  meža stādu ražošana un realizācija.

Sertifikāciju veica starptautiski atzīts sertificēšanas uzņēmums Bureau Veritas Certification .

Esam sertificēti
BM certification iso